BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

„Pętla Indukcyjna”   co to jest ?


„Pętla Indukcyjna” to system wspomagający słyszenie dla osób niedosłyszących, który wykorzystuje pętlę (rodzaj anteny) do wytworzenia pola elektromagnetycznego w celu bezprzewodowego nadawania sygnału dźwiękowego, odbieranego przez aparaty słuchowe wyposażone w odbiorczą „cewkę indukcyjną”.


Pole magnetyczne wytwarzane jest przez system z dedykowanym wzmacniaczem audio, który dostarcza prąd elektryczny do drutu miedzianego (w postaci pętli) co powoduje wytworzenie wokół niego modulowanego pola magnetycznego.
Piktogram T-Coil, wskazujący na możliwość korzystania z urządzeń wspomagających słuch, wykorzystujących pętle indukcyjne
Celem „pętli indukcyjnej” jest wytworzenie pola elektromagnetycznego w określonym obszarze, w którym osoby niedosłyszące będą mogły otrzymać izolowany i wyraźny sygnał audio w swoim aparacie słuchowym, ustawionym w pozycji „T” lub „M / T”.

Dźwięk z mikrofonu, sprzętu nagłaśniającego lub innego źródła transmitowany jest bezprzewodowo (w polu wytworzonym przez pętlę) bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby, która będzie mogła go usłyszeć bez przeszkadzajacyh dźwięków i hałasów z otoczenia.
System ten stosowany jest głównie w miejscach ogólnodostępnych takich jak recepcje, stanowiska obsługi klientów, kasy, sale konferencyjne, kina, sądy, kościoły itp.

W wielu krajach Europy, w tym w Polsce, (aby wywiązać się z obowiązków wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności z 2019 roku) instytucje zobowiązane są do wprowadzenia technicznych systemów umożliwiających osobom niesłyszącym dostęp do pełnej informacji słownej bez utraty treści wynikających z wady słuchu… jak wszyscy inni.


Miejsca, w których zastosowano systemy techniczne, takie jak „pętla indukcyjna”, muszą być oznakowane niebieskim piktogramem „T”.Zobacz więcej - pętle indukcyjne i wzmacniacze do pętli