BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Do zarządzania dużym i rozległym systemem DSO, preferowane jest zastosowanie mikrofonu i "ekranu dotykowego" z programem "UniTouch".

Touchscreen Paging StationZarządzanie DSO przez Ekran Dotykowy

Panel dotykowy z programem UNITouch do zarządzania systemem DSO Prostym naciśnięciem części Ekranu Dotykowego, operator uzyskuje dostęp do mikrofonu pożarowego i strefowego, wybranych lub wszystkich stref, bieżącego kierowania automatycznych komunikatów alarmowych a także włączenia wybranych źródeł muzycznych i zapowiedzi dowolnie skierowanych. UniTouch UNItouch daje użytkownikowi dostęp do informacji o wykrytych błędach (łącznie z datą i czasem).. a także proponowanym sposobem ich usunięcia. UNItouch udostępnia też historię zalogowań, która dokładnie wskazuje każde uruchomienie systemu.
Dostępne są opcje UNItouch (Gold i Silver) z wyposażeniem dla „Ekranu Dotykowego” lub ze standardowym Monitorem i myszką.

UNItouch GOLD
Elitarne oprogramowanie do zarządzania z użyciem wirtualnych wielowarstwowych planów budynku:
 • Selekcja stref rozgłoszeniowych dla mikrofonu
 • Selekcja rodzajów tła muzycznego
 • Selekcja i odtwarzanie spotów reklamowych lub automatycznych zapowiedzi administracyjnych
 • Selekcja słownych komunikatów alarmowych
 • Zapisywanie i odtwarzanie zapowiedzi
 • Rejestracja wyłączeń i błędów w systemie

UNItouch SILVER
Podstawowe oprogramowanie do zarządzania z użyciem wirtualnych klawiszy:
 • Selekcję stref dla dokonania zapowiedzi
 • Selekcję rodzajów tła muzycznego
 • Selekcję słownych komunikatów alarmowych
 • Zapisywanie i odtwarzanie zapowiedzi
 • Rejestracje włączeń i błędów w systemie

UNIdial
pozwala użytkownikowi zdalnie włączyć się do stacji

UNItouch
(przez firewall użytkownika, przewodowo lub bezprzewodowo) w celu zdalnego odczytania statusu i diagnozowania systemu DSO VIGIL