BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86   facebook    google plus

Pomiary dźwięku

Firma BEL AQUSTIC przeprowadza test prawidłowego działania systemu dźwiękowego zainstalowanego w obiekcie, wykorzystując do tego specjalistyczne przyrządy do pomiaru poziomu ciśnienia dźwięku SPL oraz współczynnika zrozumiałości mowy STI oraz Alcons. Pomiary tych parametrów wymagane są do odbioru instalacji DSO (Voice Alarm).

 

Wykonujemy również pomiary podstawowych parametrów akustyki pomieszczeń takie jak Czas Pogłosu RT60, poziomu hałasu oraz współczynnika klarowności obrazu dźwiękowego C50 i C80. Przeprowadzamy także tercjową analizę widmową odpowiedzi akustycznej za pomocą generatora szumu i cyfrowego analizera RTA.

 

 

Pomiary dźwięku - czas pogłosu RT60

Czas Pogłosu RT 60

Pogłos jest nierozłącznym elementem kubaturowych pomieszczeń, takich jak sale gimnastyczne, hale sportowe i basenowe. Miarą wielkości pogłosu jest czas, po jakim w pomieszczeniu zanika dźwięk ze źródła, które przestało go emitować.
Parametr RT 60 oznacza „czas pogłosu” (zwany również długością pogłosu) czyli czas, w którym poziom ciśnienia akustycznego zmniejszy się o 60 dB. Pomiary Czasu Pogłosu wykonuje się osobno dla każdej oktawy pasma audio w zakresie od 20Hz do 20kHz.

 

pomiary „odbiorowe” budynku

wykonujemy na zlecenie Inspektorów Nadzoru Budowlanego i inwestorów.

 

Czas Pogłosu to podstawowy parametr akustyki pomieszczenia, za pomocą którego Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdza, czy obiekt budowlany zbudowany został z uwzględnieniem przepisów o ochronie przed „hałasem pogłosowym” (patrz: Rozporządzenie (ochrona przed hałasem pogłosowym) o warunkach technicznych dla budynków, § 323, pkt2, poz4). Wartości maksymalne czasu pogłosu dla poszczególnych typów budynków określa Norma pogłosowa PN-B-02151-4:2015.

Pomiary dźwięku - czas pogłosu RT60

 

Współczynnik „zrozumiałości mowy” (STI)

Pomiary dźwięku - współczynniki “zrozumiałości mowy”

Pojęcie „zrozumiałości mowy” odnosi się do dokładności, z jaką przeciętny słuchacz może zrozumieć słowa i zwroty wypowiadane przez mówiącego w pomieszczeniu. „Zrozumiałość” będzie pomniejszona w wyniku niekorzystnego wpływu odbić dźwięku w pomieszczeniu i hałasów otoczenia.

zobacz więcej

 

 

 

Strojenie dźwięku
w systemie nagłośnienia

 

 

Pomiary dźwięku - strojenie systemu dźwiękowego

 

 

 

 

Precyzyjne dostrojenie aparatury wzmacniającej do akustyki otoczenia pasażu handlowego musi odbywać się w strefie nagłośnienia, czyli z dala od aparatury. Do tego celu stosujemy bezprzewodowe urządzenie zdalnego sterowania (w obrębie regulowanej strefy) połączone z procesorem cyfrowym zarządzającym aparaturą BGM. (rys. schemat – regulacje dźwięku).

 

Dla uzyskania wyrównanego i spójnego obrazu dźwiękowego o utemperowanej dynamice i odpowiednim brzmieniu stosujemy precyzyjne nastawy graficznych i parametrycznych korektorów ch-ki przenoszenia, kompresorów dynamiki sygnału i linii opóźniających. Odpowiednia korekcja przeprowadzana jest w oparciu o pomiary akustyczne w obszarze przeznaczonym do nagłośnienia.