BEL AQUSTIC
Telefon kontaktowy: +48 58 341 18 39   facebook    google plus

Pomiary dźwięku

Firma BEL AQUSTIC przeprowadza test prawidłowego działania systemu dźwiękowego zainstalowanego w budynku, wykorzystując do tego specjalistyczne przyrządy do pomiaru poziomu ciśnienia dźwięku SPL oraz współczynnika zrozumiałości mowy STI oraz ALcons, wymaganych do odbioru instalacji DSO (Voice Alarm). Wykonujemy pomiary podstawowych parametrów akustyki pomieszczeń takie jak Czas Pogłosu RT60, poziomu hałasu oraz współczynnika klarowności obrazu dźwiękowego C50 i C80. Przeprowadzamy także tercjową analizę widmową odpowiedzi akustycznej za pomocą generatora szumu i cyfrowego analizera RTA.

Pomiary dźwięku - czas pogłosu RT60

czas pogłosu - RT60

Pomiary dźwięku - czas pogłosu RT60

w przygotowaniu ...

Współczynniki „zrozumiałości mowy”

Pomiary dźwięku - współczynniki “zrozumiałości mowy”

Pojęcie „zrozumiałości mowy” odnosi się do dokładności, z jaką przeciętny słuchacz może zrozumieć słowa i zwroty wypowiadane przez mówiącego w pomieszczeniu. „Zrozumiałość” będzie pomniejszona w wyniku niekorzystnego wpływu odbić dźwięku w pomieszczeniu i hałasów otoczenia.

zobacz więcej

Końcowe strojenie dźwięku w systemie BGM

Precyzyjne dostrojenie aparatury wzmacniającej do akustyki otoczenia pasażu handlowego musi odbywać się w strefie nagłośnienia, czyli z dala od aparatury. Do tego celu stosujemy bezprzewodowe urządzenie zdalnego sterowania (w obrębie regulowanej strefy) połączone z procesorem cyfrowym zarządzającym aparaturą BGM. (rys. schemat – regulacje dźwięku).

Pomiary dźwięku - strojenie systemu dźwiękowego

Dla uzyskania wyrównanego i spójnego obrazu dźwiękowego o utemperowanej dynamice i odpowiednim brzmieniu stosujemy precyzyjne nastawy graficznych i parametrycznych korektorów ch-ki przenoszenia, kompresorów dynamiki sygnału i linii opóźniających. Odpowiednia korekcja przeprowadzana jest w oparciu o pomiary akustyczne w obszarze przeznaczonym do nagłośnienia.