BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86   facebook    google plus

Pomiar współczynnika Zrozumiałości Mowy (STI)

Pojęcie „zrozumiałości mowy” odnosi się do dokładności, z jaką przeciętny słuchacz może zrozumieć słowa i zwroty wypowiadane przez mówcę w pomieszczeniu. „Zrozumiałość” będzie pomniejszona w wyniku niekorzystnego wpływu odbić fal dźwiękowych w pomieszczeniu i hałasów otoczenia.

 

Stopień, w jaki „pomieszczenie” degraduje oryginalny dźwięk mowy (np. odtwarzany przez głośnik), określany jest współczynnikiem zrozumiałości mowy (ang. Speech Transmission Index). Firma BEL AQUSTIC przeprowadza test prawidłowego działania systemu nagłośnienia, zainstalowanego w budynku, wykorzystując do tego specjalistyczne przyrządy do pomiaru „poziomu ciśnienia dźwięku” SPL i „współczynnika zrozumiałości mowy” STI oraz Alcons. Pomiary tych parametrów wymagane są do odbioru instalacji DSO (Voice Alarm).

 

Pomiary dźwięku - współczynniki “zrozumiałości mowy”

Zrzut ekranu z wynikami pomiaru STI i %Alcons

Pomiar SPL dokonujemy za pomocą cyfrowego analizera RT30 z miernikiem SPL …przyrządu pomiarowego klasy II z automatyczną kalibracją. Pomiar współczynnika zrozumiałości mowy (STI, ALcons) dokonywany jest przy użyciu zestawu generującego specjalny sygnał testowy (wg IEC 268-16) i mikrofonowego systemu odczytującego, wartości dźwięku w realnym miejscu odsłuchu, które następnie przetwarzane są w specjalistycznym programie oprogramowaniu SIA AcousticTools.

 

Szybki test z przyrządami dla STIPA obarczony jest poważną wadą dużego uproszczenia, dlatego w wielu przypadkach wynik pomiaru jest całkowicie błędny ! Z tego względu STIPA ma liczne ograniczenia do jej stosowania.
W przeciwieństwie do STIPA, metoda pomiaru stosowana przez nas pozbawiona jest tych wad i umożliwia dokonywanie bardzo precyzyjnych pomiarów w pomieszczeniach z dużym pogłosem i w obecności ludzi, czyli z dźwiękiem mowy … jak w warunkach rzeczywistych!

Przy wykonywaniu pomiarów, system DSO pracuje w trybie alarmowym i nie korzysta z kompresorów dynamiki ani z przesuwników widma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartości współczynnika zrozumiałości mowy przeliczane są na skalę CIS, co jest wymagane dla dokonania wpisu do Dziennika Operacyjnego systemu DSO (zgodnie z PN-EN60849)