BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

System Przywoływania Pomocy


W szpitalach, sanatoriach i domach opieki, system przyzywowy umożliwia osobom niepełnosprawnym, personelowi lub pacjentom szpitala, przywołać pomoc za pomocą prostego przycisku lub pociągnięciem sznurka.

system Przywoływania Pomocy

Zgodnie z najnowszymi wymogami BS8300:2009 wszystkie nowe toalety dla osób niepełnosprawnych muszą być wyposażone w urządzenia przyzywowe do komunikacji z obsługą (personelem) dla przywoływania pomocy.
Budynki, które wymagają więcej niż jednej Toalety dla Niepełnosprawnych, powinny być wyposażone w odpowiednie systemy łączności, służące do przywoływania personelu (pomocy) z Toalet dla Niepełnosprawnych, zwane „Alarmem Toalet”.
Alarmy w toaletach mogą być instalowane jako niezależne (całkowicie autonomiczne) lub jako adresowalne elementy „sieciowego” systemu przyzywowego.