BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Interkom
komunikacja 2-kierunkowa

Interkom to system mikrofonowo-głośnikowy do 2-kierunkowej dźwiękowej komunikacji personalnej na dużą odległość. Interkom - system do dwukierunkowej łączności System interkomu stosowany jest zawsze tam, gdzie ważna jest błyskawiczna komunikacja głosowa pomiędzy osobami oddalonymi od siebie. Interkomy „biurowe” usprawniają pracę i zarządzanie zespołem. W fabrykach i zakładach przemysłowych stosowane są powszechnie „przemysłowe” interkomy do łączności z poszczególnymi wydziałami produkcji. Interkom - system do 2-kierunkowej łączności Do komunikacji w kasach biletowych, okienkach w przychodniach zdrowia i na stacjach benzynowych stosowane są interkomy „kasowe”.
W obiektach sportowych i budynkach publicznych monitorowane interkomy „ratunkowe” wykorzystywane są w sytuacjach krytycznych do przywoływania pomocy i ratowania życia.