BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Jak zapewnić ewakuację osobom ze szczególnymi potrzebami ? -

OBSZARY SCHRONIENIA („platformy ratunkowe”)Obszar Schronienia - Platforma Ratunkowa
Przepisy aktualnej „Ustawy o Zapewnieniu Dostępności dla osób ze zwiększonymi potrzebami” z września 2019 wymagają zastosowania dodatkowych rozwiązań budowlano-architektonicznych w budynkach publicznych np. w postaci wydzielonych „obszarów schronienia”, w których osoby te mogą bezpiecznie oczekiwać pomocy. Takie miejsca muszą być wyposażone w techniczne systemy ratunkowe służące zapewnieniu błyskawicznej 2-kierunkowej komunikacji głosowej z ratownikiem.

Prawie wszystkie instrukcje ewakuacyjne – w sytuacji krytycznej - kierują strumień ludzi do schodów w klatkach ewakuacyjnych.
Jednakże większość osób o zwiększonych potrzebach (np. niepełnosprawni) nie jest w stanie samodzielnie z nich skorzystać. Ostatnim miejscem przed wejściem na schody, gdzie mogą się bezpiecznie zatrzymać i oczekiwać pomocy, są „przedsionki pożarowe” umieszczone na każdej kondygnacji z wejściem do ewakuacyjnej klatki schodowej.
Takie miejsce nazywa się tymczasowym „obszarem schronienia”*, który musi być wyposażony w 2-kierunkowy system błyskawicznej komunikacji głosowej z ratownikiem np. specjalny interkom ratunkowy. Naciśnięcie przycisku na panelu interkomu błyskawicznie zestawia trwałe połączenie głosowe z ratownikiem i jednocześnie wskazuje lokalizację miejsca, z którego pochodzi wezwanie. Dzięki temu ratownik może ustalić sposób i czas udzielenia pomocy np. wysłać ekipę z „krzesłem ewakuacyjnym”.

zobacz więcej:
OmniCare - system Ratunkowej Komunikacji Głosowej w sytuacji zagrożenia
systemy EVC (Ratunkowej Komunikacji Głosowej)
Centrala „ratunkowego interkomu” OmniCare prod. BaldwinBoxall umożliwia jednoczesne wskazanie wszystkich lokalizacji wezwania pomocy. Dodatkowo wskazuje aktualny stan stacji interkomowych w każdym „obszarze schronienia” sygnalizując wykryte niesprawności.

* przez „obszar schronienia” należy rozumieć, zamykany i zabezpieczony przed ogniem, obszar przy bezpiecznej drodze ewakuacji
„obszary schronienia” muszą być wyposażone w niezależną 2-kierunkową komunikację głosową pomiędzy osobami je zajmującymi i zarządem budynku
system komunikacji 2-kierunkowej musi być zrozumiały i łatwy do obsługi przez osoby niepełnosprawne
„obszary schronienia” stosuje się wszędzie tam, gdzie osoby na wózkach inwalidzkich nie mogą samodzielnie skorzystać ze schodów.