BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

SOUNDPLUS PROSystem Symultanicznego Tłumaczenia z transmisją w Podczerwieni

System Symultanicznego Tłumaczenia z transmisją w Podczerwieni SoundPlus Pro Ten bezprzewodowy, operujący falami świetlnymi, system pozwala użytkownikom konferencji słuchać w swoim zrozumiałym języku przy minimalnych zakłóceniach zewnętrznych, nie bacząc na złe warunki akustyczne, często spotykane w salach konferencyjnych. Elastyczny projekt systemu WIR TX900 pozwala na używanie go w stałych i przenośnych instalacjach i łatwe przystosowanie do wszelkich audytoriów, dużych i małych o zróżnicowanej architekturze.
System składa się z modulatora MOD232, promiennika podczerwieni TX9 oraz zestawu personalnych odbiorniczków wyposażonych w słuchawki. Modulator przyjmuje sygnały audio z konsolet tłumaczy IC-2, które sterują promiennikiem podczerwieni. Uczestnicy konferencji, korzystając z kieszonkowych odbiorników i słuchawek, odczytują głos tłumacza przekazującego informację w języku wybranym za pomocą wbudowanego przełącznika.

Działanie podczerwieni zamyka się w granicach jednego pomieszczenia a wybrane częstotliwości nośne 2.3 – 3.8 MHz nie reagują na zakłócenia powodowane nowoczesnymi świetlówkami i nigdzie na świecie nie wymagają zezwolenia na transmisję. Szerokopasmowy przekaz zapewnia użytkownikom wysoką jakość i nie powoduje zmęczenia dźwięku w czasie wielogodzinnego słuchania.
Mikroprocesorowy modulator MOD232 posiada dwa kanały audio oraz szerokopasmowe wyjście do kaskadowego łączenia dla pracy 4-kanałowej. Elastyczne kombinacje gniazd Jack umożliwiają współpracę z symetrycznymi mikrofonami lub z symetrycznymi/niesymetrycznymi sygnałami liniowymi. Promiennik TX9 emituje wiązkę podczerwieni o szerokim kącie, pokrywając wiązką podczerwieni obszar do 1000 m2, który można łatwo powiększyć przez dodatkowe promienniki.

Odbiornik IR

Komfortowy odbiornik RX12-4 posiada wygodny obrotowy przełączniki kanałów oraz z łatwy w obsłudze regulator głośności. Można go używać z nagłownymi słuchawkami mono lub stereo, słuchawkami dousznymi oraz z indukcyjną pętlą „naszyjną”. Podwójne detektory podczerwieni zapewniają maksymalną czułość i pełny zakres pracy. Odbiornik wyłącza się automatycznie w momencie kiedy sygnał podczerwieni stanie się zbyt słaby na przekazywanie dźwięku o dobrej jakości. Centrala Systemu Symultanicznego Tłumaczenia z transmisją w Podczerwieni SoundPlus Pro

Konsolety Tłumaczy

Konsoleta IC-2 jest centrum kontroli dla systemu tłumaczenia symultanicznego jednego lub kilku języków. Urządzenie pozwala jednemu lub dwóm tłumaczom odbierać z sali sygnał audio oryginalnego języka „podłogi”, włączać lub wyłączać mikrofon i przekazywać tłumaczenia do jednej z dwóch grup językowych. Może być używany z modulatorem podczerwieni lub nadajnikiem radiowym Digi-Wave ™. Tłumacze maja możność wyboru standardowego mikrofonu na podstawie stołowej lub mikrofonu z nagłownego systemu słuchawka-mikrofon. Inne udogodnienia dotyczą niezależnych wejść dla mikrofonów i wyjść dla słuchawek dla dwóch tłumaczy, indywidualnych regulatorów poziomu, przełączników mikrofonów, kontrolek mikrofonów aktywnych oraz przycisku wyciszania mikrofonu.
Konsoleta IC-2 zaprojektowana została by spełniać międzynarodowe standardy konsolet dla tłumaczy językowych.

2 języki, 2 tłumaczy, 2 konsolety + System transmisji w podczerwieni WIR900

Każdy z tłumaczy pracuje niezależnie. Sygnał audio z sali „floor” (tzw. „podłogi”) równolegle wprowadzony jest do wejść FLOOR IN w konsoletach tłumaczy. Pierwszy tłumacz, za pomocą przycisku NORM, kieruje sygnał ze swojego mikrofonu, przez konsoletę IC-2, do kanału 1 w modulatorze MOD232. Drugi tłumacz, za pomocą przycisku NORM, przez konsoletę IC-2, kieruje sygnał ze swojego mikrofonu do kanału 2 w modulatorze MOD 232. Sygnał z sali (tzw. „podłogi”) zostanie przekazywany do modulatora podczerwieni jak tylko tłumacz wyłączy swój mikrofon przyciskiem OFF. Pozwala to uczestnikom konferencji słuchać audycję w oryginalnej wersji językowej (bez pośrednictwa tłumacza) gdy w sali zostaje użyty ich język naturalny. Uczestnicy konferencji, korzystając z 4-kanałowego odbiornika podczerwieni i przełącznika kanałów wybierają język, który jest dla nich zrozumiały. SoundPlus Pro - tłumaczenie na 2 języki

4 języki, 4 tłumaczy, 4 konsolety + System transmisji w podczerwieni WIR900

Każdy z tłumaczy pracuje niezależnie. Sygnał z sali „floor” (tzw. „podłogi”) równolegle wprowadzony jest do wejść FLOOR IN w konsoletach tłumaczy. Pierwszy i drugi tłumacz, za pomocą przycisków NORM, kierują sygnały ze swoich mikrofonów, przez konsoletę IC-2, do kanałów A i B w modulatorze MOD232 i dalej do promiennika TX9. Tłumacze trzeci i czwarty, za pomocą przycisków NORM, kierują sygnały ze swoich mikrofonów (przez konsoletę IC-2) do kanałów A i B dodatkowego modulatora MOD232 i dalej do kolejnego promiennika podczerwieni TX9. Sygnał z sali (tzw. „podłogi”) zostanie przekazywany do modulatora podczerwieni jak tylko tłumacz wyłączy swój mikrofon przyciskiem OFF. Pozwala to uczestnikom konferencji słuchać audycję w oryginalnej wersji językowej (bez pośrednictwa tłumacza) gdy w sali zostaje użyty ich język naturalny. Uczestnicy konferencji, korzystając z 4-kanałowego odbiornika podczerwieni i przełącznika kanałów wybierają język, który jest dla nich zrozumiały. SoundPlus Pro - tłumaczenie na 4 języki