BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Alarm Głosowy (DSO) ...co to jest?

Alarm Głosowy (DSO)
Trochę historii...
Sposób informowania o zagrożeniu za pomocą komunikatów słownych zastosowano podczas II Wojny Światowej, gdy wykorzystano głośniki do ostrzegania o nadchodzącym ataku na lotniskach, w portach oraz na ulicach angielskich miast. Jednakże współczesny Alarm Głosowy® (Voice Alarm) jest dzieckiem lat 90-tych i wspólnym dziełem dwóch znanych technologii, stosowanych w systemach komunikacyjnych budynków publicznych: alarmu p. pożarowego i systemu rozgłoszeniowego PA (kiedyś zwanego radiowęzłowym).

Alarm Głosowy (DSO) Pierwszą informację o stosowaniu nowoczesnych sposobów alarmowania z użyciem rozgłoszeniowego systemu PA i komend słownych można znaleźć w przepisach dotyczących systemów bezpieczeństwa w obiektach publicznych, opracowanych po tragedii w londyńskim metrze, w 1988 roku w postaci normy BS5839, która zawierała takie stwierdzenie: „Powinien być zastosowany system rozgłoszeniowy o zabezpieczonym działaniu, za pomocą którego zarząd budynku może informować i przekazywać instrukcje dla publiczności, dotyczące właściwych akcji, które zostały podjęte”.

Koncepcja Alarmu Głosowego w obiekcie publicznym, polega na zastąpieniu dzwonków i syren klasycznej sygnalizacji przeciwpożarowej odpowiednimi głośnikami, które zdolne są do przekazu słyszalnej i zrozumiałej informacji słownej. System nagłośnieniowy Alarmu Głosowego®, powinien przetwarzać sygnał dźwiękowy przy użyciu takich urządzeń, aby zapewnić współczynnik zrozumiałości mowy nie mniejszy niż 0,5 RASTI.

Rozporządzenie MSWiA pt. „Ochrona przeciwpożarowa budynków i terenów przyległych”, wprowadziło obowiązek stosowania systemu Alarmu Głosowego, zwanego Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym, w większości większych budynków publicznych w Polsce.

Zgodnie z aktualnym prawem, obowiązkowym stosowaniem takiego systemu objęte są ...
  • wysokie i wysokościowe budynki użyteczności publicznej
  • hotele wysokościowe i mniejsze o liczbie miejsc powyżej 200
  • hale widowiskowe i sportowe, powyżej 1500 miejsc
  • teatry i kina gromadzące więcej niż 600 osób
  • szpitale i sanatoria, z większą od 200 ilością łóżek
  • hipermarkety i domy towarowe o powierzchni większej od 5000m2
  • dworce i porty mogące zgromadzić więcej niż 500 osób

W 1998 roku ustanowiono 8-mą część brytyjskiej normy budowlanej BS5839, która po raz pierwszy wprowadzała wymóg uzyskania wymaganej zrozumiałości mowy, stając się najbardziej znaczącym drogowskazem w projektowaniu i instalowaniu Alarmu Głosowego® i była szeroko stosowana jako wzorcowy standard w wielu krajach Europy. Była też podstawa dla normy EN60849 ...w Polsce PN-EN60849 "DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE”
W latach 2000 do 2002 misją BEL AQUSTIC było wprowadzenie do świadomości inwestorów w Polsce korzyści z zastosowania Alarmu Głosowego® zamiast tradycyjnych dzwonków alarmowych. W trakcie międzynarodowych konferencji Inteligentny Budynek, które odbywały się w Teatrze Polskim we Wrocławiu prezentowaliśmy unikatowy film „Czy nadal potrzebny Ci dzwonek ..?”, który stał się wręcz kultowym materiałem propagandowym dla DSO.