BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Ochrona przed hałasem pogłosowym, projektowanie zrozumiałości mowy, akustyka w halach — konsultacje dla architektów

Uzyskanie wymaganego wysokiego stopnia „zrozumiałości mowy” (dla komunikatów słownych wysyłanych przez system DSO) w halach widowiskowych i sportowych nie jest rzeczą łatwą i wymaga skorzystania ze specjalistycznej wiedzy dotyczącej sposobu rozchodzenia się dźwięku.

BEL AQUSTIC jako uznany konsultant dźwiękowy i wyspecjalizowany dostawca nagłośnienia, oferuje wsparcie przy przygotowaniu projektu wykonawczego systemu nagłośnieniowego, rozgłoszeniowego oraz systemu DSO, w tym:
 • wyznaczenia wymaganej przez normę „chłonności akustycznej” pomieszczeń z wykorzystaniem modelu matematycznego
 • zaprojektowanie systemu nagłośnieniowego, odpowiedniego do wytycznych PN-EN60849 i właściwości akustyki
 • cykl symulacji i wirtualnego modelowania „zrozumiałości mowy” w systemie nagłośnienia
 • wyznaczenie wymaganych poziomów ciśnienia dźwięku SPL w miejscu słuchania
 • oszacowanie kosztów wykonania systemu PA / DSO

Redukowanie pogłosu w systemach DSO i system Ratunkowej Komunikacji Głosowej — zakres działań BEL AQUSTIC

obsługujemy następujące sektory:
 • akustyka wnętrza i system nagłośnieniowy dużych przestrzeni,
 • eliminacja hałasu pogłosowego wg PN-B-02151-4,
 • poprawa zrozumiałości mowy w instalacjach nagłośnienia,
 • budynkowe izolacje antyhałasowe (panel dźwiękochłonny, ściana dźwiękochłonna),
 • akustyka wnętrza — symulacje komputerowe i pomiary odbiorowe,
 • Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO (Voice Alarm),
 • Systemy Przywoławcze z Toalet Niepełnosprawnych
 • Ratunkowy Interkom Ewakuacyjny (dla realizacji Dyrektywy 305/2011)
 • systemy nagłośnienia hal sportowych i rozgłaszania w budynkach
 • systemy transmisji audio przez WiFi do słuchania za pomocą smartfonu


BEL AQUSTIC oferuje także pomoc przy projektowaniu specjalnych systemów dźwiękowych dla ratunkowej komunikacji głosowej takich jak monitorowany interkom ratunkowy …szczególnie wymaganych w budynkach wielko-powierzchniowych i wysokościowych.

>>> Wytyczne dla architektów