BEL AQUSTIC

Telefon kontaktowy: +48 58 341 18 39   facebook     google plus

Projektowanie

 • – dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO
 • – systemów nagłośnienia hal i stadionów
 • – akustyki hal sportowych
 • – nagłośnienia w salach konferencyjnych
 • – ratunkowych systemów komunikacji głosowej (EVC)

opracowania i symulacje akustyki:

 • – obliczenia dot. hałasu pogłosowego (wnętrzowego)
 • – komputerowe modelowanie akustyki wnętrz
 • – komputerowe symulacje nagłośnienia
 • – wytyczne adaptacji akustycznej pomieszczeń
 • – obliczenia chłonności akustycznej wnętrz
 • – obliczenia hałasu od stałych instalacji w pomieszczeniach

lista referencyjna:

Systemy dźwiękowe

 • – nagłośnienia komercyjne w halach sprzedaży
 • – strefowego rozgłaszania Public Address
 • – dźwiękowy system ostrzegawczy DSO VIGIL2
 • – przyzywowy z Toalet dla Niepełnosprawnych
 • – sieć Interkomów Ratunkowych i Telefonów Pożarowych  OmniCare i Care2
 • – automatycznych Interkomów dla kas biletowych

Pomiary i usługi specjalistyczne

 • – naprawa i strojenie systemów nagłośnieniowych
 • – poprawa zrozumiałości mowy w DSO
 • – eliminacja hałasu pogłosowego
 • – poprawa izolacji hałasowej pomieszczeń
 • – pomiary współczynnika „zrozumiałości mowy” (STI, RaSTI, Alcons)
 • – pomiary Czasu Pogłosu (RT60)

...każdy problem związany z nagłośnieniem obiektów rozwiązujemy szybko i za pierwszym podejściem