BEL AQUSTIC
Telefon kontaktowy: +48 58 341 18 39   facebook    google plus

Komputerowe symulacje to nowoczesne i precyzyjne metody wyznaczania wymaganej ilości materiałów dźwiękochłonnych do korekcji akustyki

BEL AQUSTIC był pionierem na polskim rynku w stosowaniu „symulatorów akustyki”, czyli nowoczesnych komputerowych metod obliczania parametrów akustyki w halach sportowych. Pierwsze zastosowanie symulatora miało miejsce pod koniec lat 90-tych przy projektowaniu akustyki warszawskiej hali TORWAR.

Nowoczesne i precyzyjne metody wyznaczania wymaganej ilości materiałów dźwiękochłonnych do korekcji akustyki kubaturowych hal opierają się na wirtualnych symulacjach akustyki z użyciem komputera i specjalistycznego oprogramowania (np. CATT Acoustics czy EASE).

Symulacje bazują na zbudowanym matematycznym modelu architektury wnętrza hali i pozwalają nie tylko na dokładne wyznaczenie ilości i rodzaju potrzebnych materiałów dźwiękochłonnych, ale także wyznaczyć mapę poziomów ciśnienia dźwięku i obszarów zrozumiałości mowy.

Dodatkowo, wprowadzając próbki dźwiękowe, symulatory umożliwiają wytworzenie obrazu dźwiękowego emitowanego z planowanego systemu nagłośnienia w określonych miejscach w hali (zarówno z tego zainstalowanego na stałe, jak też z tego, który rozstawiany będzie przy scenie).

Modelując (w wirtualnym modelu) źródłami dźwięku i ilością materiałów dźwiękochłonnych, można słuchać, jak zmienia się jakość odbieranych dźwięków pochodzących z głośników.

Końcowe wyniki „auralizacji” w postaci próbek dźwiękowych można przedstawić w gronie osób zainteresowanych i decydujących o wydatkowaniu budżetowych środków. Inwestor będzie mieć całkowitą pewność, że pieniądze będą wydatkowane EFEKTYWNIE !

Usłyszeć końcowy efekt dźwiękowy w hali „przed jej wybudowaniem” to tak, jakby wcześniej poznać „odpowiednie” numerki
w zakładach LOTTO.

SPL direct: Symulacja efektu zastosowania materiałów dźwiękochłonnych obrazująca zwiększenie poziomu dźwięku bezpośredniego

RASTI: Mapa „zrozumiałości mowy”. Symulacja efektu zastosowania materiałów dźwiękochłonnych dla zobrazowania obszaru o pożądanej "zrozumiałości mowy" (RASTI)

SPL total: Symulacja efektu zastosowania materiałów dźwiękochłonnych dla wskazania stopnia redukcji Hałasu Pogłosowego.

C 50: Symulacja efektu zastosowania materiałów dźwiękochłonnych w odniesieniu do polepszenia współczynnika Klarowności Dźwięku w obszarze trybun