BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86   facebook    google plus

Komputerowe symulacje to nowoczesne i precyzyjne metody wyznaczania wymaganej ilości materiałów dźwiękochłonnych do korekcji akustyki

 

BEL AQUSTIC był pionierem na polskim rynku w stosowaniu „symulatorów akustyki”, czyli nowoczesnych komputerowych metod obliczania parametrów akustyki w halach sportowych. Pierwsze zastosowanie symulatora miało miejsce pod koniec lat 90-tych przy projektowaniu akustyki warszawskiej hali TORWAR.

Nowoczesne i precyzyjne metody wyznaczania wymaganej ilości materiałów dźwiękochłonnych do korekcji akustyki kubaturowych hal opierają się na wirtualnych symulacjach akustyki z użyciem komputera i specjalistycznego oprogramowania (np. CATT Acoustics czy EASE).

Symulacje bazują na zbudowanym matematycznym modelu architektury wnętrza hali i pozwalają nie tylko na dokładne wyznaczenie ilości i rodzaju potrzebnych materiałów dźwiękochłonnych, ale także wyznaczyć mapę poziomów ciśnienia dźwięku i obszarów zrozumiałości mowy.

 

 

SPL direct
Symulacja efektu zastosowania materiałów dźwiękochłonnych obrazująca zwiększenie poziomu dźwięku bezpośredniego (SPL direct).


W efekcie podwojona została ilość pożądanych dźwięków "bezpośrednich" emitowanych przez głośniki w centrum hali - poziom SPL Direct wzrósł o 3dB. Zdecydowanie powiększył się także obszar oddziaływania dźwięków bezpośrednich, wypełniając praktycznie całe trybuny (aż o 7dB, czyli ponad 4-krotnie, wzrósł minimalny poziom SPL Direct).


chwyć i przesuń suwak  
Wykres symulacji czasu pogłosu w dużej hali sportowo-wisowiskowej, przed zastosowaniem adapatacji akustycznj
Wykres symulacji czasu pogłosu w dużej hali sportowo-wisowiskowej, po zastosowaniu adapatacji akustycznj

RASTI
Mapa „zrozumiałości mowy”. Symulacja efektu zastosowania materiałów dźwiękochłonnych dla zobrazowania obszaru o pożądanej "zrozumiałości mowy".


Współczynnik zrozumiałości mowy RASTI wzrósł aż o 3 stopnie (w 10-o stopniowej skali od 0 do 1). W najgorszych miejscach w hali z 0.2 do ponad 0.52 RASTI, w najlepszych miejscach widowni z 0.5 aż do 0.81 RASTI.


chwyć i przesuń suwak  
Wykres symulacji czasu pogłosu w dużej hali sportowo-wisowiskowej, przed zastosowaniem adapatacji akustycznj
Wykres symulacji czasu pogłosu w dużej hali sportowo-wisowiskowej, po zastosowaniu adapatacji akustycznj

 

 


Komputerowe symulacje akustyki umożliwiają także wytworzenie obrazu dźwiękowego emitowanego z planowanego systemu nagłośnienia w określonych miejscach w hali (zarówno z tego zainstalowanego na stałe, jak też z tego, który rozstawiany będzie przy scenie).

Modelując (w wirtualnym modelu) źródłami dźwięku i ilością materiałów dźwiękochłonnych, można słuchać, jak zmienia się jakość odbieranych dźwięków pochodzących z głośników.

Usłyszeć końcowy dźwięk w hali przed jej wybudowaniem to tak, jakby wcześniej poznać „właściwe” liczby
w zakładach LOTTO.