BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

DN3816 Digital Matrix Mixer…w sieciowym systemie nagłośnienia hali sportowej i stadionu


Cyfrowa matryca DN3816 ze stacją mikrofonową GX3016

Ta wielofunkcyjna, programowalna cyfrowa matryca miksująca oferuje wiele możliwości zastosowań, zarówno w centralnie zarządzanych systemach nagłośnienia wielofunkcyjnych hal sportowych jak również w de-centralnym nagłośnieniu dużego stadionu z aparaturą rozmieszczoną w różnych sektorach. Do pracy w systemach de-centralnych, w połączeniu sieciowym przez ETHERNET, przeznaczona jest wersja pod nazwą DN3816.

Urządzenie przyłącza sygnały audio z 8 wejść do 16 torów wyjściowych w dowolnej konfiguracji …w zależności od otrzymanego sygnału sterującego i ustalonych priorytetów. Wejścia matrycy posiadają obwód wykrywania sygnału dźwiękowego, bramkę szumów, regulacje barwy dźwięku. W torach wyjściowych dziala 5-punktowy equalizer parametryczny i linia opóźniająca. Schemat sieciowy - cyfrowa matryca DN3816 ze stacją mikrofonową GX3016
Poprzez 2 złącza RS485 mogą być dołączone 2 magistrale dla cyfrowych 16-strefowych Stacji Mikrofonowych GX3016, służących do przekazywania komunikatów w wybrane tory wyjściowe. Dodatkowo, urządzenie posiada 8 wejść logicznych podstawowego zastosowania (logic GPI) oraz 16 wyjść logicznych (logic GPO). Wejścia logiczne pozwalają na dynamiczne przyłączanie wejściowych sygnałów audio do 16 kanałów wyjsciowych. Wyjścia logiczne wzywane są dla przekazywania statusu matrycy i sterowania przez matryce urządzeń zewnętrznych.

Zarządzanie wewnętrzne i przetwarzanie dźwięku jest całkowicie cyfrowe i opiera się o procesor DSP SHARC©. Wykorzystanie technologii DSP pozwala matrycy DN3816 oferować szeroki zakres opcji zarządzania dźwiękiem przy maksymalnej giętkości konfigurowania. Ten produkt jest przeznaczony do zastosowań, gdzie kilka wysokiej jakości sygnałów audio wymaga selektywnego dołączania do wielu zróżnicowanych torów wyjsciowych.
Wszystkie parametry matrycy DN3816 mogą być konfigurowane z zewnętrznego komputera PC poprzez port RS232 i oprogramowanie “Matrix Control”, które umożliwia dostęp do każdej regulacji na wejściach i wyjściach a także w stacjach mikrofonowych GX3016 i logicznych we/wy (GPI/GPO). Oprogramowanie może być także użyte do monitorowania statusu matrycy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach sportowych, matryca DN3816 nieprzerwanie pracuje przy zaniku sieciowego napięcia 230V, korzystając z rezerwowego zasilania akumulatorowego 24V.

Matryca 8x16 posiada następujące wyposażenie:
 • 8 analogowych wejsc audio
 • 16 analogowych wyjsć audio
 • 8 logicznych wejść (GPI)
 • 16 logicznych wyjść (GPO)
 • 1 x RS232 port szeregowy do konfigurowania z “Matrix Control”
 • 1 x podwójny RS485 port dla 2 stacji mikrofonowych GX3016
 • 1 x RS232 port do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi


Każde Wejście audio oferuje cyfrowe regulacje:
 • poziom wykrywania sygnału
 • barwa dźwięku (bass/treble)
 • nastawy bramki szumów
 • wyciszanie


Każde Wyjście audio oferuje cyfrowe regulacje:
 • poziom sygnału
 • 5 zakresowy parametryczny EQ
 • wyciszanie
 • opóźnienie sygnałuSchemat systemu nagłośnienia z wykorzystaniem cyfrowej matrycy CC3816

Strefowa Stacja mikrofonowa GX 3016
Cyfrowy mikser matryca DN3816
Stacja Mikrofonowa GX3016 jest konsoletą PA z klawiszami wyboru stref. Umożliwia dokonanie zapowiedzi zarówno do wszystkich jak również wybranych stref. System wykorzystuje magistralę RS485, co pozwala na dołączanie wielu Stacji Mikrofonowych GX3016 do jednej instalacji kablowej prowadzącej do jednego kanału wejściowego w matrycy. Dostęp do tego kanału rozstrzygany jest automatycznie pomiędzy współpracującymi stacjami mikrofonowymi.
Do każdej matrycy DN3816 mogą być dołączone max. 32 Stacje Mikrofonowe GX3016. Magistrala szeregowa RS485 pozwala połączyć stacje mikrofonowe w linię o długości do 1200 metrów, bez konieczności stosowania wzmacniacza.