BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

CallCareAdresowalny System Przywoławczy


Budynki, które wymagają więcej niż jednej toalety dla niepełnosprawnych, mogą być wyposażone w odpowiednie urządzenia na dwa sposoby: alarmy w toaletach mogą być instalowane jako elementy „sieciowego” systemu ratunkowych interkomów OmniCare (standardowy zestaw BVOCDTA) lub jako niezależny i adresowalny system przyzywowy CallCare.

CallCare

Osobom niepełnosprawnym, personelowi lub pacjentom szpitala, system CallCare umożliwia przywołać pomoc za pomocą prostego przycisku lub pociągnięcia sznurkiem. CallCare jest w pełni adresowalny, łaty do instalacji i całkowicie niezawodny dzięki trwałej przewodowej instalacji ..do połączenia wystarczy 2-zyłowy przewód.

MOŻLIWOŚCI
System składa się z jednego kontrolera/wyświetlacza CLED32 (lub CLED99 i zasilacza) oraz kombinacji urządzeń i przycisków przyzywowych a także sygnalizacyjnych lampek naddrzwiowych.
Przywołanie może być generowane przez: naciśnięcie przycisku na panelu ściennym lub naciśnięcie przycisku w gruszce ze smyczą lub wysunięcie sznurka (z gruszką) z panela ściennego lub naciśnięcie przycisku anty-panicznego albo przez użycie ciągadła sufitowego. Dla uspokojenia osoby wzywającej pomocy, system błyskawicznie potwierdza wygenerowanie przywołania za pomocą świecenia lampki i buczka. Ekran kontrolera naprzemiennie wyświetla lokalizacje jeśli w jednym czasie występuje kilka przywołań z różnych lokalizacji. Do poszczególnych miejsc przywołania można przydzielić priorytety. System oferuje 2 typy przywołania - Standardowy lub Alarmowy.
Standardowe przywołanie powoduje łagodne mruganie świetlnego wskazania numeru lokalizacji i włączenie syreny z krótkimi przerwami. Jednocześnie będzie świecić lampka przy drzwiach tej lokalizacji.
Przywołanie „Alarmowe” generowane jest wyłącznie w momencie jednoczesnego naciśnięcia na panelu przyzywowym przycisków „call” i „reset”. Syrena alarmowa będzie stale pulsować a wskazanie numeru będzie błyskać sygnalizując tryb „alarmowy”. Gdy nie ma przywołań system potwierdza poprawne działanie świeceniem wskaźników LED.

CallCare schemat

Kontroler / wyświetlacz Posiada duży numeryczny wyświetlacz diodowy i jest sercem całego adresowalnego systemu przyzywowego CallCare. Powinien być umieszczony w takim miejscu (pomieszczeniu) gdzie obsługa bez problemu zauważy pojawienie się wezwania. W przypadku uruchomienia więcej niż jednego alarmu jednocześnie, sygnalizacja na sterowniku polega na przemiennym wskazywaniu miejsc wyzwolenia alarmu, do czasu gdy zostaną one resetowane. przyciskiem „RESET”.
Sterownik i wyświetlacz CLED32 to kombinacja wyświetlacza LED i zasilacza w jednym urządzeniu. Wersja CLED99 (dla max 99 wyświetleń) wymaga połączenia z zewnętrznym zasilaczem. Wyświetla numer lokalizacji przywołania i sygnalizuje za pomocą wbudowanej syreny. W obiekcie można stosować dowolna liczbę kontrolerów CLED99 (jeden przy zastosowaniu CLED32), umiejscowionych np. w korytarzach i pokojach pielęgniarek.
Każda lokalizacja przywołania wymaga adresowalnego modułu, lokalnego przycisku kasowania i do trzech urządzeń wyzwalających przywołanie. Sygnalizacyjna, adresowalna lampka naddrzwiowa CAODL, obowiązkowo montowana w systemie alarmu toalet dla niepełnosprawnych, wyposażona jest w LED potwierdzający wywołanie przywołania i wbudowany buczek sygnalizacyjny.

Urządzenia do wyzwalania przywołania
W systemie CallCare dostępne są: adresowalny panel z przyciskami „call” i reset” CCRPJ wyposażony w gniazdo Jack do sznura z gruszką ołowianą na kablu, ołowiana gruszka CPL2 z 2m kablem z wtykiem wpinanym do gniazda Jack na panelu naściennym, sufitowy włącznik CCS ze sznurkowym ciągadłem (typowy dla WC oraz łazienek z wanną), włącznik na podczerwień CTIR (może być noszony na szyi) oraz przycisk anty-paniczny CPB (montowany na ścianie lub pod blatem lady/biurka).
Niskonapięciowa instalacja kablowa:
System wymaga 2-żyłowego połączenia między kontrolerem i panelem przywołania i 4-przewodowych połączeń pomiędzy panelem a włącznikiem sufitowym i sygnalizacyjną lampką naddrzwiową. Rekomendowany jest 4-żyłowy kabel alarmowy o przekroju 0.22mm2 dla wszystkich części instalacji niskiego napięcia. W pojedynczej gałęzi połączeniowej maksymalna długość kabla na odległości od sterownika to 300m.