BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

system przyzywowy KB-10F
ALARM TOALET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Prosty system przyzywowy, z panelem naściennym.

zestaw przyzywowy do toalet dla niepełnosprawnych KB10F - panel wezwania pomocy zestaw przyzywowy do toalet dla niepełnosprawnych KB10F - panel kasowania/resetowania zestaw przyzywowy do toalet dla niepełnosprawnych KB10F - lampka/sygnalizator dźwiękowy

W najprostszym rozwiązaniu - dla pojedynczej toalety, kontrolerem systemu KB-10F jest lampka (która z reguły instalowana jest w pomieszczeniu obsługi) obsługująca 1 system przyzywowy zamontowany w toalecie dla niepełnosprawnych.
Aktywacja systemu następuje poprzez naciśnięcie przycisku lub pociągnięcie sznurowego cięgna na panelu (U-PBM) co powoduje, że w toalecie słychać dźwięk o zmiennej częstotliwości oraz widać w dwóch miejscach zapaloną diodę: na puszce z cięgnem sznurowym U-PBM) i na panelu kasowania wezwania (U-RBM).
Jednocześnie, w pomieszczeniu obsługi, wezwanie sygnalizowane jest świeceniem kontrolera (lampki UC-LP) i dźwiękiem wbudowanego buczka. Sygnalizacja trwa aż do momentu skasowania alarmu przez osobę udzielającą pomocy w toalecie.

System przyzywowy KB-10F ma niewielki rozmiary, łatwo go zamontować i okablować. Dostarczany jest wraz z kompletem ramek maskujących i puszek oraz zasilaczem 24V.

KB 10F - zestaw przyzywowy do toalet dla niepełnosprawnych

Elementy wyposażenia toalety dostępne są w obudowach z białego plastiku. W toalecie, w pobliżu WC instalowany jest panel naścienny z włącznikiem przyciskowym, wyposażony dodatkowo w cięgno sznurkowe, a na ścianie przy wyjściu panel z zielonym przyciskiem kasującym wezwanie.

Zestaw KB-10F składa się z następujących elementów:
  • naścienny moduł wzywania pomocy, z przyciskiem i cięgnem
  • naścienny moduł resetowania wezwania
  • moduł centralny, z sygnalizatorem dźwiękowo-optycznym
  • zasilacz oraz puszki montażowe


Do obsługi kilku toalet, można zastosować zewnętrzny kontroler CC-40F (obsługujący do 4 toalet), ewentualnie 2-3 takie kontrolery.

KB 10F - zestaw przyzywowy do toalet dla niepełnosprawnych
UWAGA!
W systemie przywoławczym instalowanym w kilku toaletach, lampka sygnalizacyjna (j/w) z każdego systemu KB10-F instalowana jest na zewnątrz toalety nad drzwiami i połączona z zewnętrznym kontrolerem CC-40F w pomieszczeniu obsługi. Pojedynczy kontroler CC-40F obsługuje 1-4 systemów przyzywowych z toalet niepełnosprawnych.

Natomiast w dużych budynkach, gdzie zestawów przyzywowych może być kilkanaście lub kilkadziesiąt, stosuje się centralkę CC-119F, która umożliwia podłączenie dowolnej ilości zestawów KB-10F.
zestaw przyzywowy do toalet dla niepełnosprawnych KB10F - centrala CC119F


Do pobrania:
System przyzywowy - alarm toalet dla niepełnosprawnych KB10F [EN]
Jak działa system przywyzowy, alarm toalet dla niepełnosprawnych
Schemat podłączenia wielu zestawów KB-10F do centralki CC-119F (magistrala)
Schemat podłączenia maksymalnie 4 zestawów KB-10F do kontrolera CC-40F
Maksymalna długość połączeń