BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Interkom Bouyer 2020


Interkom Bouyer 2020 znajduje swoje naturalne miejsce w różnorakim obszarze zastosowań i w szerokim zakresie sektorów przemysłowych i usługowych. Wyjątkowo prosta struktura modułów centralek tworzy rozsądne rozwiązanie do łatwego zarządzania.

Interkom GX2020

Interkom GX2020 - schemat Architektura interkomu bazuje na: mikrofonowym pulpicie GX 2020 (jednym lub dwóch) oraz modułach centrali połączeniowych IZ 2020, do których przyłączanych jest po 20 stacji końcowych.
Dołączając do pulpitu sterującego 4 centralki IZ 2020, połączone ze sobą kaskadowo, zbudować możesz duży system interkomowy z 80 stacjami końcowymi.

Warto wiedzieć, że system umożliwia stałe monitorowanie połączeń i stacji końcowych. Ponadto możliwa jest praca 2-ch pulpitów mikrofonowych GX 2020, włączonych do tej samej centralki, z których jeden pracuje w priorytecie jako nadrzędny. Z tym nowoczesnym systemem interkomowym może współpracować kilka rodzajów stacji końcowych.

Interkom GX2020 - mikrofonowy pulpit sterowania GX 2020 Mikrofonowy pulpit sterowania
Ten kompaktowy pulpit, z mikrofonem na gęsiej szyjce, umożliwia indywidualne zarządzanie centralą interkomu wraz z obwodem wywołującym, w tym funkcją wywołania wszystkich stacji końcowych. Posiada klawiaturę i panel z wyświetlaczem ułatwiającym łatwe indywidualną komunikację. Pulpit wyposażono w głośnik i pojemnościowy mikrofon z obwodem kompresora dynamiki. Obwody pulpitu GX2020 pozwalają zapamiętać numery 10-ciu stacji końcowych oraz wyświetlić w kolejności chronologicznej 3 lub 5 stacji ostatnio wywołanych.
Komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi zabezpiecza wizualizacja zarówno stacji „dzwoniących” jak też „wywoływanych”, razem z dźwiękowym wskazaniem każdego wywołania (w obu kierunkach).

Interkom GX2020 - Centrala połączeniowa IZ 2020 Centrala połączeniowa
Centrala połączeniowa IZ 2020, przyłączona do pulpitu za pomocą portu RS485, umożliwia dialog z 20 stacjami końcowymi. Posiada też gniazdo do przyłączenia zewnętrznego źródła muzyki lub innego rodzaju dźwięku, który przekazywany jest do stacji utrzymujących permanentne połączenie. Korzystając z wbudowanego czujnika głosu, centrala automatyczne dokonuje połączeń ze stacjami w aplikacji bez przełączania „nadawanie/odbiór”.

Łącząc kaskadowo dodatkowo drugą, trzecią i czwartą centralę, w najprostszy sposób zwiększyć można ilość przyłączonych stacji do 40, 60 i 80-ciu.

Każda centrala może wysyłać stały sygnał testowy do monitorowania połączeń i każdej stacji. Centrala pracuje przy napięciu 12V, 200mA i zasila zarówno mikrofonowy pulpit sterowania oraz 20 stacji końcowych będących w jej dyspozycji. Urządzenia GX 2020 + IZ 2020 tworzą system „otwarty”, zawierający interface kompatybilny z systemem Intraparc do zdalnego zarządzania parkingami (skontaktuj się z nami w sprawie tej opcji) .

STACJE KOŃCOWE
do wyboru są różne modele stacji końcowych, z impedancją 16 lub 50 Ohm, które mogą być użyte w komponowaniu systemu interkomowego BOUYER 2020.

Interkom GX2020 - PS 2601 PS 2601
Pogodo-odporna stacja końcowa w eleganckiej, mocnej obudowie montowanej podtynkowo lub na ścianie. Połączenia z centralą wykonywane są ręcznie. Stacja wyposażona jest w anty-wandalowy system mocowania i z powodzeniem może być instalowana wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Interkom GX2020 - PS 1510
PS 1510
Alarmowa stacja końcowa (ratunkowej komunikacji głosowej) o impedancji 50 Ohm. Połączenia z centralą wykonywane są ręcznie przez naciśnięcie specjalnego „giętkiego” pola. Kasowanie połączeń odbywa się specjalna procedurą lub za pomocą kluczyka.


Interkom GX2020 - PS 901 PS 901
Stacja końcowa o impedancji 50 Ohm, z przeznaczeniem do użycia w bardzo hałaśliwym środowisku. Przystosowana do współpracy z nagłowną słuchawką z mikrofonem PZ 10.