BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

VIGIL OmniCare„Pętlowy” system Komunikacji Głosowej w sytuacji zagrożenia

OmniCare
To unikatowe rozwiązanie.
VIGIL OmniCare jest w pełni adresowalnym systemem GŁOSOWEJ KOMUNIKACJI w sytuacji zagrożenia. To unikatowe rozwiązanie pozwala połączyć w jednym obwodzie MONITOROWANEJ pętli połączeniowej, kilka systemów: KOMUNIKACJI RATUNKOWEJ dla osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TELEFONÓW pożarowych lub ratunkowych i ALARMÓW TOALET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Dzięki temu uzyskuje się znaczne obniżenie kosztów gdyż wykonywana jest tylko jedna instalacja !

Standardowy Panel Interkomu Ratunkowego wyposażony jest w przycisk wezwania pomocy. Jest stale monitorowany a gotowość do działania potwierdza dioda „SYSTEM OK”. Naciśniecie przycisku natychmiast łączy z operatorem, co sygnalizowane jest świeceniem diody STATUS”. Rozmowa w trybie „half-DUPLEX”. Dioda świeci do momentu wyzerowania panela kluczykiem „RESET” przez ratownika lub zdanie – przez operatora centrali OmniCare. Aktywowanie panela może wyciszać lokalny głośnik i zapalać światło (styk bezpotencjałowy)

Zaawansowany Panel Interkomu Ratunkowego ma duże wymiary i posiada napisy wykonane wypukłą farbą oraz dodatkowo alfabetem Braill’a. Aktywowany może być w sytuacji zagrożenia, ale cały czas jest monitorowany (LED potwierdza stan gotowości). Zgłoszenie następuje przez naciśniecie dużego przycisku, a rozmowa z operatorem (w centrum alarmowym) odbywa się trybie „half-DUPLEX”. Aktywowanie panela może wyciszać lokalny głośnik DSO i zapalać światło. Panel ma wbudowaną pętlę indukcyjną do przyłączenia systemu AFILS. Napisy świecą w ciemności !

Telefony Pożarowe, instalowane są w każdej strefie obejmującej klatkę schodową i drogę ewakuacyjną. W systemie OmniCare oferują połączenia full-duplex pozwalając oficerom straży lub ochronie budynku na szybkie i efektywne raportowanie o stanie bezpieczeństwa budynku, a w przypadku ewakuacji potwierdzanie o stanie i sposobie dokonywania ewakuacji ze strefy objętej działaniem telefonu. Otwarcie drzwiczek (kluczykiem lub przez naciśnięcie) automatycznie zestawia połączenie z centralą, która umożliwia połączenia „telekonferencyjne” pomiędzy strażakami. Telefony mogą być obsługiwane bez konieczności „użycia” rąk. W wersji dla cywilów, występują w kolorze zielonym jako Telefony Stewarda.

Schemat instalacji systemu Interkomu Ratunkoweo OmniCare
Nowym produktem jest także, w pełni zgodny z normą BS8300:2001, system przyzywowy z Toalet dla Niepełnosprawnych, który może być instalowany jako część systemu OmniCare, obwodu pętli połączeniowej, lub jako system całkowicie niezależny.

OmniCare spełnia wszelkie wymagania dotyczące Ratunkowej Komunikacji Głosowej w sytuacji zagrożenia jest w pełni kompatybilny z normami BS5839 część 9 oraz BS8300:2001.

Korzyści ze stosowania OmniCare:
 • w pełni adresowalny z urządzeń (paneli) zewnętrznych
 • do 128 paneli zewnętrznych w jednym systemie
 • możliwość stosowania centrali „master” i „slave”
 • różne typy paneli na jednej monitorowanej linii
 • możliwość łączenia wielu paneli zewnętrznych
 • połączenie z alarmem toalet dla niepełnosprawnych
 • połączenie z panelem przy braku odpowiedzi (opcja)
 • panel zewnętrzne sterowane głosem użytkownika
 • sygnał zajętości, gdy wykonywane jest inne połączenie
 • duży wybór różnych paneli zewnętrznych
 • panele dostępne też ze stali nierdzewnej
 • okablowanie sieciowe na zasadzie pętli połączeniowej
 • całkowicie zgodny z normą BS:5839 część 9
 • całkowicie zgodny z normą BS:8300:2001


Do pobrania:
Wytyczne do Planowania EVC
EVC OmniCare - specyfikacja systemu

Pliki do pobrania - DTR, DWG, itp.