BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

system przyzywowy
do TOALET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Najnowsze zmiany w normie BS8300-2009 wymagają od systemów przywoływania pomocy z toalet dla niepełnosprawnych (tzw. Alarmu Toalet), sygnalizowania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez personel. Sygnalizacja potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia ma na celu umocnić użytkownika takiego systemu w przekonaniu, że pomoc nadchodzi.

DTA x 4 - czterokanałowy zestaw przyzywowy do toalet dla niepełnosprawnych

W każdym nowo budowanym budynku publicznym Toalety dla Osób Niepełnosprawnych powinny być wyposażone w system przywoławczy (tzw. Alarm Toalet). Budynki, które wymagają więcej niż jednej toalety dla niepełnosprawnych, mogą być wyposażone w odpowiednie urządzenia na dwa sposoby: alarmy w toaletach mogą być instalowane jako elementy „sieciowego” systemu ratunkowych interkomów OmniCare lub jako niezależny system ALARMU TOALET DTA4.


Baldwin Boxall Communications oferuje DTA4 - nowy system ALARMU TOALET, który spełnia wymagania BS8300 za przystępną cenę.

Nowy system Alarmu Toalet, łatwy w instalacji i użytkowaniu, zawiera wszystkie elementy niezbędne do wykonania systemu przyzywania pomocy z toalety dla osób niepełnosprawnych.
Każdy zestaw wyposażenia toalety (DTA Kit) zawiera * włącznik w postaci linki z cięgnami G – montowany do sufitu i zwieszający się niemal do podłogi włącznik z 2 cięgnami i wskaźnikiem diodowym * punkt resetowania – przycisk „RESET” z diodą, do miejscowego anulowania alarmu * sygnalizator świetlno-dźwiękowy – naddrzwiowy sygnalizator alarmu, z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, wskazujący toaletę, w której wyzwolono alarm.
Zestaw DTA Kit przyłączony jest do jednego z 4-ch obwodów kontrolera (sterownika) – wyposażonego w zasilacz, alarm dźwiękowy i 4 przyciski „AKCEPTACJI”, potwierdzające zgłoszenie wywołania oraz wskaźniki LED (zasilania i wykrycia błędu). Sterownik umożliwia odbieranie sygnałów jednocześnie i niezależnie z 4 toalet (1 sterownik obsługuje maksymalnie 4 zestawy DTA Kit).
DTA x 4 - sterownik Cechy systemu:
 • spełnia i przewyższa nowe wymagania normy BS8300:2009
 • wbudowany zasilacz sieciowy 230V
 • dobrze słyszalny alarm dźwiękowy
 • wskaźnik LED zasilania i wykrycia błędów w połączeniach
 • monitorowanie wszystkich połączeń kablowych
 • możliwość pracy w rozbudowanym systemie dla 40 toalet
 • łatwe w montażu elementy typu „plug-in”
 • dwa cięgna ręczne w kształcie litery G, ze wskaźnikiem LED
 • lokalny punkt resetowania alarmu
 • naddrzwiowy sygnalizator świetlno-dźwiękowy
 • oznaczenie „toaleta dla niepełnosprawnych”
 • opcjonalnie, zestaw j/w ze stali nierdzewnej

DTA x 4 - schemat
Dodatkową zaletą DTA jest fakt, że w prosty sposób może być włączony w budynkowy system Ratunkowych Interkomów OmniCare, tworząc kompleksowy system komunikowania w sytuacji zagrożenia w budynkach publicznych (zobacz na www.bel-aqustic.com.pl).

Sterownik

Sterownik zawiera w sobie serce całego systemu alarmowego do toalet dla niepełnosprawnych i powinien być umieszczony w takim miejscu (pomieszczeniu) gdzie obsługa bez problemu zauważy pojawienie się wezwania. Gdy pojawi się sygnał alarmowy (wezwania), włączone zostaną dobrze widoczna dioda oraz sygnał dźwiękowy, aby zwrócić uwagę obsługi.
Sterownik zawiera także przyciski „AKCEPTACJI”, służące do potwierdzenia przyjęcia wezwania, niezbędne dla zapewnienia osoby wzywającej pomocy o podjęciu działań pomocowych. Ponadto sterownik posiada obwody monitorowania połączeń z zestawem DTA Kit w toaletach, a każde wykrycie zawarcia lub przerwania obwodów jest sygnalizowane dźwiękowo i wzrokowo diodą LED. Zasilanie bateryjne gwarantuje pracę bez przerw nawet w przypadku braku zasilania z sieci 230V. Stan baterii jest monitorowany i w przypadku zaistnienia potrzeby ich wymiany, obsługa zostanie o tym fakcie poinformowana. Instalacja wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w ścianie i puszki instalacyjnej.
Sterownik wyposażony jest w zasilacz, alarm dźwiękowy i 4 przyciski „AKCEPTACJI”, potwierdzające zgłoszenie wywołania oraz wskaźniki LED (zasilania i wykrycia błędu). Umożliwia odbieranie sygnałów jednocześnie i niezależnie z 4 toalet (1 sterownik obsługuje maksymalnie 4 zestawy DTA Kit), w przypadku większej ilości toalet istnieje możliwość rozbudowania systemu o kolejne sterowniki (maksymalnie 10).

Włącznik sufitowy + 2 cięgna G

Włącznik sufitowy powinien być instalowany w toalecie tak aby osoba potrzebująca pomocy mogła posłużyć się nim w łatwy sposób. Włącznik składa się z linki o długości 3m (w zależności od wysokości sufitu należy linkę skrócić), do której umocowane są dwie rączki (cięgna) w kształcie litery G. Zostały one zaprojektowane tak, by w całości spełniać normę BS8300:2009. Włącznik wyposażony jest także w sygnalizator świetlny w postaci diody LED, która potwierdza wysłanie sygnału alarmowego. Instalacja polega na zamontowaniu na suficie okrągłej puszki zawierającej włącznik z diodą LED.

Sygnalizator naddrzwiowy

Za pomocą doskonale widocznego trójkątnego źródła światła i dobrze słyszalnego dźwięku, sygnalizator naddrzwiowy informuje, w której toalecie został wygenerowany sygnał o pomoc. Instalacja wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w ścianie i puszki instalacyjnej.

Punkt resetowania

Punkt resetowania powinien być montowany wewnątrz toalety w zasięgu osoby wzywającej pomocy. Obsługa, przy udzielaniu pomocy, naciska ten przycisk potwierdzając zakończenie procedury alarmowania. Pozwala tez anulować sygnał alarmowy u jego źródła. Urządzenie wyposażone jest w diodę, sygnalizującą jego stan. Instalacja wymaga przygotowania odpowiedniego otworu w ścianie i puszki instalacyjnej.

Do pobrania:
Wytyczne do Planowania EVC
Karta katalogowa DTA x 4 - 4-kanałowy alarm toalet dla niepełnosprawnych
Jak działa system przyzywowy DTA4 - 4-kanałowy alarm toalet dla niepełnosprawnych
Pliki do pobrania - DTR, DWG, itp.