BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Mikrofony Pożarowe BFM400

Seria naściennych Mikrofonów Pożarowych BFM400 produkcji BALDWIN BOXALL (UK), wyposażona jest w mikrofon ręczny z przyciskiem (na sprężynowym przewodzie) zaprojektowanym do łatwej obsługi w rękawicy strażackiej. Mikrofon dynamiczny w kapsule ma monitorowaną cewkę głosową zgodnie z BS5839-8. Mikrofony Pożarowe Umieszczony jest w czerwonej, metalowej, pancernej i hermetyzowanej skrzynce IP65, przystosowanej do zamocowania na ścianie. Wodoodporna klawiatura zabezpiecza przed bryzgami wody z tryskaczy w czasie akcji ratunkowej. W serii BFM dostępne są modele 1, 4-, 8-strefowe z wyjściem analogowym (zaciski) lub złączem RJ45 dla Cat5-.
Mikrofony Pożarowe posiadają certyfikatEN54-16 i Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.
Mikrofony Pożarowe serii BFM400 posiadają następujące właściwości:
 • stalowa, zamykana, hermetycznie szczelna (IP66) obudowa
 • klawiatura membranowa (z wsuwanymi opisami) chroniąca przed bryzgami wody i pyłem
 • wskaźnik „zone status” - informuje o wybraniu /zajęciu strefy
 • wskaźnik „speak now” - informuje o zakończeniu gongu przedzapowiedziowego
 • łańcuszkowy wskaźnik poziomu sygnału – umożliwia rozgłaszanie o wymaganym SPL
 • wskaźniki „data” i „DC” - informują o prawidłowej pracy mikrofonu
 • wskaźnik „common fault” - informuje o zaistnieniu stanu nieprawidłowego w DSO
 • opcjonalne przyciski – przeznaczone są dla automatycznych zapowiedzi DVA


BVRDTSM - mikrofon ze sterowaniem za pomocą ekranu dotykowego

Mikrofon BVRDTSM BVRDTMS to nowoczesny, wielofunkcyjny interfejs użytkownika do głosowego ostrzegania w systemie DSO VIGIL. Mikrofon z prostym zarządzaniem za pomocą dotykowego ekranu, zapewniającym pełną kontrolę systemu DSO. Funkcje specjalne obejmują dostęp do wybranych funkcji za pomocą karty zbliżeniowej (NFC)lub kodu PIN.


 • stylowy, łatwy w użyciu mikrofon zarządzający z pojemnościową kapsułą i dotykowym, jasnym, 7-calowym ekranem LCD
 • logowanie operatora za pomocą karty zbliżeniowej (NFC) lub kodu PIN, umożliwiające dostęp do przypisanego poziomu sterowania
 • operatorzy mogą używać mikrofonu do nagrywania swoich zapowiedzi strefowych i przechowanie ich do wykorzystania w przyszłości
 • przechowywane wiadomości można zaplanować jako regularne lub określone (do transmitowania przez operatora wyznaczonym czasie)
 • dostępny w wersji biurkowej lub jako „mikrofon pożarowy” (do zawieszenia na ścianie lub do zamontowania w racku).
 • możliwość dołączenia do mikrofonu źródła muzyki i kierowanie muzyki przez użytkownikowi do jednej strefy lub kombinacji stref
 • proste przewijanie wielu stron, zapewniające pełną kontrolę nad dźwiękowym systemem ostrzegawczym VIGIL
 • Mikrofon BVRDTSM
 • wybór komunikatów zapisanych w systemie – zwykłe i alarmowe (z priorytetem dla alarmowych) dla transmisji do wybrane strefy lub stref
 • wybór „pojedynczej strefy” lub „wszystkich stref”
 • przekaz komunikatów na żywo dla zwykłych ogłoszeń przywoławczych
 • wybór i skierowanie „muzyki w tle” do transmisji w pojedynczej lub wielu strefach
 • funkcja regulacji głośności umożliwia dostosowanie głośności zapowiedzi zwykłych (innych niż alarmowe) w wybranej strefie lub strefach
 • tryb zapowiedzi „alarmowych”, gdy słowne komunikaty alarmowe na żywo z mikrofonu zastępują automatyczne komunikaty wywołane przez centrale pożarową
 • w trybie „alarmowym” mikrofon umożliwia uzyskanie najwyższego priorytetu w systemie, automatycznie zastępując wszystkie pozostałe transmisje
 • wejście sterowania do „awaryjnego obejścia” w trybie „all-call” w przypadku awarii lub zawieszenia się procesora. Istnieje również możliwość zamontowania przełącznika „awaryjnego obejścia” typu „all-call” na mikrofonie
 • funkcja podwójnego wyjścia zapewniająca możliwość przekierowanie transmisji do różnych szaf rack w systemie, gdzie wymagane są oddzielne szafy na obwody A/B
 • Mikrofon BVRDTSM
 • pełne Monitorowanie krytycznej ścieżki sygnału systemu …wszystkie błędy sygnalizowane są wizualnie i dźwiękowo przy mikrofonie
 • szczegółowa historia aktywności i dzienniki błędów dostępne na ekranie dotykowym
 • konfigurowalne przyciski „grupy” umożliwiają wybór grup wielu stref jednym dotknięciem
 • konfigurowalne przyciski „funkcyjne” umożliwiają automatyczne i wielokrotne odtwarzanie nagranych komunikatów
 • kompatybilny z systemem DSO VIGIL2 i VIGIL3, konfiguracja odbywa się poprzez ekran dotykowy