BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Całkiem nowa akustyka Teatru Dramatycznego w Elblągu.

Teatr Dramatyczny Elbląg

W 2004 roku teatr Dramatyczny w Elblągu podany został gruntownej przebudowie. Firma BEL AQUSTIC otrzymała zadanie wykonania kompleksowego przeprojektowania akustyki sali teatralnej. Pierwotny projekt zakładał wyłożenie ścian sali teatralnej płytkami granitowymi z zabudowanymi rezonatorami. Zadaniem BEL AQUSTIC było zaprojektowanie akustyki w oparciu o lżejsze materiały, które mogły unieść ściany teatru. Wynikiem wielokrotnego modelowania wnętrza w symulatorze akustyki CATT acoustic było zastosowanie specjalnych paneli akustycznych na ścianach, odpowiednio ukształtowanych ścian portalu sceny i specjalnie ukształtowanych i rozmieszczonych nad widownia ekranów kierujących głos aktorów na odległe miejsca tylnych rzędów widowni. W efekcie uzyskano znakomita emisję naturalnych głosów aktorów na obszarze całej widowni przy zachowaniu bardzo dużej czytelności oraz klarowności obrazu dźwiękowego i jednocześnie bardzo dobre warunki akustyczne dla zastosowania systemu nagłośnieniowego przy imprezach estradowych co potwierdzone zostało przez inżynierów dźwięku obsługujących aparatury nagłośnieniowe zespołów muzycznych.

Powrót