BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Interkomy Ratunkowe VIGIL OmniCare w MONIUSZKI TOWER w Warszawie.

Moniuszki Tower Warszawa

Prestiżowy biurowiec w samym centrum Warszawy (kiedyś TPSA) nosi teraz nazwę Moniuszki Tower. To budynek wysokościowy, w którym ewakuacja osób jest niepraktyczna. W projekcie przebudowy uwzględniono aktualne wymagania budowlane (wprowadzone Dyrektywą 305/2011) dotyczące zabezpieczenia życia osób, które mogą pozostać w zagrożonym pożarem budynku. W tym celu wszystkie klatki ewakuacyjne, przy każdym wyjściu na kondygnację, wyposażono w monitorowane stacje Interkomów Ratunkowych VIGIL OmniCare (zgodne z BS 5839-9). System został zaprojektowany dostarczony i uruchomiony przez BEL AQUSTIC, polskiego dystrybutora produktów Baldwin Boxall Communications.
System umożliwia połączenie, w jednym centralnym panelu zarządzania, kilku systemów słownej komunikacji 2-kierunkowej z ratownikiem: interkomów ratunkowych, interkomów dla osób niepełnosprawnych, telefonów pożarowych a także alarmów w toaletach dla niepełnosprawnych. Wszystkie elementy systemu są w pełni adresowalne i połączone w obwodzie 4-przewodowej redundantnej pętli. Dzięki temu firma Total Sec z Warszawy, która instalowała okablowanie uzyskała znaczne obniżenie kosztów, gdyż wykonywana była tylko jedna instalacja kablowa.

Vigil OmniCare spełnia wszelkie wymagania dotyczące Komunikacji Głosowej w sytuacji zagrożenia i, jak wszystkie produkty Baldwin Boxall serii „Care”, jest w pełni kompatybilny z normami BS5839 część 9 oraz BS8300: 2001.

Powrót