BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

VIGIL Eclipse w sieci hipermarketów REAL w Polsce.

Hipermarkety Real Polska

REAL, jedna z największych sieci hipermarketów w Polsce, wybrała system VIGIL zaproponowany przez BEL AQUSTIC, konsultanta dźwiękowego i polskiego dystrybutora BaldwinBoxall. W specjalnej automatycznej licytacji on-line, zorganizowanej przez siec METRO właściciela marketów REAL, zwyciężył projekt systemu PA/VA zaproponowany przez BEL AQUSTIC uzyskując najlepszy stosunek ceny do możliwości systemu.

Mogliśmy zaproponować najlepszą cenę systemu dzięki zastosowaniu wysokiej efektywności wzmacniaczy VIGIL2 i bardzo precyzyjnemu obliczeniu wymaganych poziomów SPL. Dodatkowym atutem były wyjątkowo małe rozmiary systemu, który umieszczony został w niewielkiej szafce Eclipse, montowanej na ścianie. Jest to szczególnie istotne, bowiem w pomieszczeniach centrum alarmowego, istniejącego już marketu, nie przewidziano wcześniej miejsca dla zamontowania dodatkowej aparatury audio.

BEL AQUSTIC był generalnym projektantem i wykonawca instalacji PA/VA we wszystkich 19 istniejących w Polsce wielko-powierzchniowych marketach sieci REAL w terminie zaledwie 5 miesięcy. Łączna powierzchnia obszaru pokrycia dźwiękiem w marketach REAL przekraczała 280 tysięcy metrów kwadratowych.

  • zaprojektowanie sytemu VA zgodnie z wymaganiami normy PN-EN60849,
  • zatwierdzenie projektu przez rzeczoznawców pożarowych,
  • zdemontowanie wszystkich urządzeń istniejącego systemu PA,
  • wykonanie montażu kompletnej instalacji głośnikowej,
  • instalację systemu VIGIL z przyłączeniem do centrali pożarowej (fire panel) istniejącego systemu wykrywania pożaru
  • dokonanie pomiarów SPL i zrozumiałości mowy systemu VA
  • wykonanie kompletnej dokumentacji końcowej i szkolenie obsługi
  • dokonanie przekazania (odbioru) systemu przez inspektora straży pożarnej

W projekcie zastosowano linie A+B i ognioodporne kable głośnikowe, zgodnie z normą PN-EN60849. Instalowanie kabli i głośników PENTON zleciliśmy kilku specjalistycznym firmom instalatorskim. Warto zwrócić uwagę na wyjątkową trudność jaka stanowił fakt, że instalowanie głośników dokonywano w sklepach „zatowarowanych”, które nie były wyłączane z działania.

Zgodnie z polskim prawem, w systemach VA zastosowano tylko urządzenia, głośniki i kable, które posiadały świadectwo dopuszczenia rządowego laboratorium pożarniczego CNBOP. System VIGIL w szafce naściennej ECLIPSE uzyskał takie świadectwo w 2004 roku.

Powrót