BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Nowoczesna szkolna hala sportowa przy VII LO w Warszawie uzyskała akustyczny komfort.

Hala Sportowa przy VII LO w Warszawie

Rozwiązania techniczne dla nagłośnienia, które zapewniają wysoką zrozumiałość mowy w trudnych warunkach akustycznych hal sportowych i gimnastycznych to specjalność BEL AQUSTIC.

Prawidłowe i równomierne pokrycie całego obszaru hali (w dodatku bez szkodliwych interferencji fazowych) można z łatwością uzyskać stosując 2 (słownie: dwa) dedykowane do tych celów specjalne głośniki pół-sferyczne typu Soundsphere. Takie rozwiązania z sukcesem stosujemy od lat w kilkunastu miejscach w Polsce.
Oto kolejnym przykład, który obrazuje instalację nagłośnienia w świeżo oddanej do użytku (w końcu 2019 roku) hali sportowej przy VII LO w Warszawie. Wysokiej jakości dźwięk idealnie pokrywa cały duży obszar hali o dużym poziomie ciśnienia (SPL > 110dB). Dzięki temu unika się powstawania szkodliwych interferencji fal przesuniętych fazowo i krótkich ech, co owocuje uzyskaniem bardzo spójnego obrazu dźwiękowego, w pełnym paśmie, o wysokiej czytelności i bardzo dużym współczynniku zrozumiałości mowy.
Nagłośnienia hali oparte zostało o głośniki SOUNDSPHERE, które emitują jednorodną, sferyczną wiązkę dźwięku z pojedynczego punktu, zapewniając potężny, zadziwiająco czytelny i zrozumiały dźwięk na dużym obszarze. Opatentowana obudowa w kształcie dużej kuli, mieści w sobie potężny głośnik skierowany osią promieniowania w stronę potężnego reflektora, który formuje półsferyczną falę dźwiękową. Dzięki temu dźwięk jest absolutnie jednorodny, przez co uzyskuje się zadziwiająco dobrą czytelność i zrozumiałość na dużym obszarze. Obraz dźwiękowy jest wzorcowo spójny. Dodatkowo, bardzo prosty sposób zawieszenia wielokrotnie zmniejszył koszty wykonywania instalacji. Lepsza zrozumiałość mowy, bardziej równomierne pokrycie i wyższa jakość dźwięku z mniejszej ilości głośników …to jest istota Soundsphere.
Cały system nagłośnienia został precyzyjnie dostrojony do akustyki wnętrza za pomocą cyfrowych equalizerów w procesorze matrycującym 8x8 NAVIGATOR prod. Sabine. W systemie zastosowano także zestaw mikrofonów bezprzewodowych UHF, które obsługuje cyfrowy automatyczny eliminator sprzężeń FBX będący na wyposażeniu procesora SABINE. Nagłośnienie uznawane jest jako wzorcowe i jest kolejnym przykładem bardzo efektywnego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań dźwiękowych dla uzyskania czytelnego i zrozumiałego obrazu dźwiękowego o wysokiej jakości.

Powrót