BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Szkolna hala sportowa w gminie Kosakowo odzyskuje akustyczny komfort.

Hala Gimnastyczna Mosty

W szkolnej hali sportowej w Mostach (gm. Kosakowo) o ścianach i suficie wykonanych z blachy panował potworny hałas pogłosowy, który całkowicie uniemożliwiał komunikacje werbalną.
W takich warunkach stosowanie aparatury nagłośnieniowej powodowało jedynie dodatkowy wzrost hałasu. Firma BEL AQUSTIC zaproponowała wyeliminowanie hałasu pogłosowego z tej przestrzeni.
W tym celu posłużyliśmy się wykończeniowymi materiałami dźwiękochłonnymi. Rodzaj i wymaganą ilość materiałów dźwiękochłonnych dla tej przestrzeni obliczono w „matematycznym modelu” przestrzeni, wykorzystując do tego specjalistyczne oprogramowanie do symulacji akustyki wnętrza i symulacji działania systemu nagłośnieniowego.
Projekt adaptacji akustycznej, opracowany przez BEL AQUSTIC, zakładał wyłożenie naroży i części sufitu płytami z wełny mineralnej o grubości 50mm ..tylko dla uzyskania jedynie dostatecznej zrozumiałości mowy. Końcowy efekt całkowicie zaskoczył inwestora, który nie do końca wierzył w słuszność kierunku, który zaproponowała BEL AQUSTIC – firma z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu akustyki wnętrz kubaturowych i redukowaniu hałasu pogłosowego. Efekty akustyczne były tak przekonywujące, że Inwestor bez wahania zlecił wyłożenie materiałami dźwiękochłonnymi pozostałej części sufitu. W wyniku tych działań szkolna hala sportowa pozbyła się hałasu pogłosowego i odzyskała komfort akustyczny, który pozwala teraz na organizowanie w niej imprez muzycznych i przedstawień o dobrej zrozumiałości mowy na całym obszarze.

Wyeliminowanie hałasu pogłosowego wytworzyło komfort dla użytkowników i jednocześnie sprawiło, że dźwięk z głośników jest teraz przyjemny i ZROZUMIAŁY ..nie tylko słyszalny!

Powrót