BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Nowoczesna szkolna hala sportowa w Kobylance z doskonałym nagłośnieniem Soundsphere.

Hala Sportowa w Kobylance

W końcu czerwca 2020, w miejscowości Kobylanka (koło Gorlic) po raz kolejny udowodniliśmy, że do prawidłowego nagłośnienia dużej przestrzeni wystarczą zaledwie 2 specjalistyczne przetworniki półsferyczne typu SOUNDSPHERE. Mają formę kuli ze specjalnie uformowanym radiatorem, który zapewnia ultra równomierną emisję szerokopasmowej fali dźwiękowej znakomicie pokrywającej ogromny obszar gminnej hali sportowej. Każdy z nich zastępuje działanie klastra złożonego z 12 szerokopasmowych głośników – w dodatku bez zniekształceń fazowych !

Głośniki zostały rozmieszczone w taki sposób, aby zachować walory punktowego źródła i nie tworzyły się krótkie echa. Dzięki temu uzyskano wyjątkowo czytelny obraz dźwiękowy o bardzo wysokim stopniu zrozumiałości mowy. W strefie trybun zastosowano serię niewielkich zestawów głośnikowych o kącie pokrycia 120 stopni, których działanie jest precyzyjnie zsynchronizowane z głośnikami sferycznymi. System wzmacniający zarządzany jest przez procesor głośnikowy z DSP, który umieszczono razem ze wzmacniaczami w szafie rack w wydzielonym pomieszczeniu. Zewnętrzne źródła dźwięku (najemców) mogą być przyłączane do aktywnego panela z odtwarzaczem MP3, który zamontowany jest na ścianie w obrębie boiska.
Okablowanie systemu i zamocowanie wszystkich głośników wykonała firma El-Klim z Gorlic. System nagłośnienia został precyzyjnie dostrojony do warunków akustyki w hali przy użyciu specjalistycznych przyrządów pomiarowych i analizera RTA. Na koniec dokonaliśmy pomiaru współczynnika zrozumiałości mowy.
Wynik był znakomity: 0,6 STI.

Powrót