BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Galeria Warmińska otrzymuje Interkomy Ratunkowe VIGIL OmniCare zgodne z BS5839-9.

Galeria Warminska Olsztyn

Zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów budowlanych (wprowadzonych Dyrektywą 305/2011 w 2013 roku) nowo otwarta Galeria Warmińska w Olsztynie otrzymała nakaz zastosowania bezpiecznego systemu 2-kierunkowej komunikacji słownej z ratownikiem w centrum, zgodnego z BS 5839-9.
Przepisy nakazują bowiem uwzględnienie faktu, że w budynku zagrożonym pożarem pozostaną osoby, które wymagać będą pomocy i zaprojektowanie tzw. „platform ratunkowych”.
Wszystkie korytarze prowadzące do wyjść ewakuacyjnych na każdej kondygnacji i korytarze ewakuacyjne multikina, wyposażono w monitorowane stacje Interkomów Ratunkowych VIGIL OmniCare (zgodne z BS 5839-9). System został zaprojektowany dostarczony i uruchomiony przez BEL AQUSTIC, polskiego dystrybutora produktów Baldwin Boxall Communications. System umożliwia połączenie, w jednym centralnym panelu zarządzania, kilku systemów słownej komunikacji 2-kierunkowej z ratownikiem: interkomów ratunkowych, interkomów dla osób niepełnosprawnych, telefonów pożarowych a także alarmów w toaletach dla niepełnosprawnych. Wszystkie elementy systemu są w pełni adresowalne i połączone w obwodzie 4-przewodowej redundantnej pętli.

Dzięki temu firma, która wykonywała instalacje połączeniową w budynku, uzyskała znaczne obniżenie kosztów, gdyż wykonywana była tylko jedna instalacja kablowa. To jedyny na rynku system całkowicie monitorowanych interkomów ratunkowych, które połączone są w sieciowym układzie pętlowym.

Vigil OmniCare spełnia wszelkie wymagania dotyczące Komunikacji Głosowej w sytuacji zagrożenia i, jak wszystkie produkty Baldwin Boxall serii „Care”, jest w pełni kompatybilny z normami BS5839 część 9 oraz BS8300: 2001.

Powrót