BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

OmniCare …ratunkowa komunikacja głosowa w CH Posnania

OmniCare w CH Posnania

Zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów budowlanych (wprowadzonych Dyrektywą 305/2011) największe w Wielkopolsce centrum handlowe POSNANIA w Poznaniu wyposażono w system monitorowanych Interkomów Ratunkowych Omnicare prod. BaldwinBoxall (UK) jako bezpieczne rozwiązanie dla 2-kierunkowej komunikacji słownej pomiędzy osobami znajdującymi się w „platformach ratunkowych” i ratownikiem w centrum.
Przepisy nakazują bowiem uwzględnienie faktu, że w budynku zagrożonym pożarem pozostaną osoby, które wymagać będą pomocy. Przepis nakazuje projektowanie i budowe budynków z uwzględnieniem tzw. „platform ratunkowych”.

Wszystkie korytarze prowadzące do wyjść ewakuacyjnych na każdej kondygnacji i korytarze klatek schodowych wyposażono w monitorowane stacje Interkomów Ratunkowych OmniCare, zgodne z BS 5839-9). Stacje interkomowe, wykonano w kolorze czerwonym i z polskimi napisami, z twardej stali jako „wandaloodporne”. Proste naciśnięcie przycisku błyskawicznie zestawia stałe połączenie z operatorem. Ratownik udzielając pomocy resetuje „wezwanie” kluczykiem w stacyjce na panelu frontowym stacji interkomowej.

System został dostarczony i uruchomiony przez BEL AQUSTIC, polskiego dystrybutora produktów Baldwin Boxall Communications. System OmniCare umożliwia połączenie, w jednym centralnym panelu zarządzania, kilku systemów słownej komunikacji 2-kierunkowej z ratownikiem: w tym interkomów ratunkowych, telefonów pożarowych a także alarmów w toaletach dla niepełnosprawnych. (zobacz na: stronie pokazującej rozwiązania lub na stronie z opisem system).
Wszystkie elementy systemu są w pełni adresowalne i połączone w obwodzie 4-przewodowej redundantnej monitorowanej pętli. Omnicare to jedyny na rynku system całkowicie monitorowanych interkomów ratunkowych, które połączone są w sieciowym układzie pętlowym. Dzięki temu znacznie zredukowano koszty kablowej instalacji połączeniowej na ogromnym obszarze budynku.

Vigil OmniCare spełnia wszelkie wymagania dotyczące Komunikacji Głosowej w sytuacji zagrożenia i, jak wszystkie produkty Baldwin Boxall serii „Care”, jest w pełni kompatybilny z normami BS5839 część 9 oraz BS8300: 2001.

Powrót