BEL ACOUSTICS

Telefon kontaktowy: +48 58 304 10 86  facebook  google plus

Akustyka sali rozpraw

akustyka w sali sądowej

Sala sądowa to specyficzne pomieszczenie, gdzie prawidłowy odbiór mowy jest kluczowym parametrem.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w punkcie 5, paragrafu 327 mówi, że: „W pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, których funkcja związana jest z odbiorem mowy lub innych pożądanych sygnałów akustycznych, należy stosować takie rozwiązania budowlane oraz dodatkowe adaptacje kaustyczne, które zapewniają uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków określonych odrębnymi przepisami. Adaptacje akustyczne należy wykonywać z materiałów o potwierdzonych własnościach pochłaniania dźwięku wyznaczonych zgodnie z Polską Normą określającą metodę pochłaniania dźwięku przez elementy budowlane.”

Zgodnie z tymi wymaganiami firma BEL AQUSTIC dokonała adaptacji akustycznej sali sądowej dla wyeliminowania niekorzystnego rezonansu i zwiększenia stopnia zrozumiałości mowy. Zadanie zostało błyskawicznie wykonane za pomocą hybrydy dźwiękochłonnej ROLFON™, która pochłania nadmiar energii akustycznej – szczególnie w niskim zakresie częstotliwości dzięki wbudowanym specjalnym rezonatorom. ROLFON™ poprzez swój walcowy kształt dodatkowo dobrze rozprasza fale dźwiękowe, eliminując w ten sposób niekorzystne rezonanse i „fale stojące”, które występowały w tym pomieszczeniu.

Powrót