lang PL
lang EN lang EN

Powszechnie stosowane materiały dźwiękochłonne to pianki, wełny mineralne, filce, sufity i tynki dźwiękochłonne oraz materiały tekstylne. Mają strukturę porowatą lub włóknistą z ogromną ilością komórek powietrza, a mechanizm pochłaniania energii fali akustycznej polega tu na wykorzystaniu oporów przepływu fali. Takie materiały dźwiękochłonne dobrze pochłaniają średnie i wysokie częstotliwości, natomiast nie są w stanie skutecznie działać dla niższych częstotliwości.

Do skutecznego pochłaniania niskich częstotliwości stosowane są odpowiednio ukształtowane ustroje akustyczne zwane „rezonatorami”, które wykorzystują zjawisko rezonansu mechanicznego.

Hybryda ROLFON™ działa podwójnie

Rolfon™ - zasada działania

Hybryda ROLFON™ to unikatowa konstrukcja zbudowana z dwóch zasadniczych części: materiału dźwiękochłonnego z wełny mineralnej oraz zespołu specjalnych rezonatorów ćwierćfalowych. Połączenie wykonane jest tak, aby zarówno powierzchnia materiału dźwiękochłonnego, jak i apertury rezonatorów, wystawione były na oddziaływanie fali akustycznej. Dzięki temu wykorzystuje się dwa mechanizmy pochłaniania dźwięku: mechanizm rezonansowy (charakterystyczny dla ustrojów akustycznych) i mechanizm wykorzystujący opory przepływu (charakterystyczny dla materiałów dźwiękochłonnych).

W rezultacie uzyskano poszerzenie efektywnego pasma pochłaniania fali akustycznej lub zwiększenie pochłaniania w wybranych podpasmach, albowiem chłonności akustyczne obu części dodają się do siebie.

Rolfon - wykres współczynnika pochłaniania

Hybryda ROLFON™ ma postać walca, z wyprofilowanej wełny mineralnej, o średnicy 15 cm i długości 1 m, wewnątrz którego znajdują się specjalnie ukształtowane rezonatory akustyczne.

Rolfon - przekrój

Rolka ROLFON™ to prawdziwy „dźwiękochłon”, który eliminuje hałas pogłosowy jednocześnie na 2 sposoby, bez dodawania grubości materiału dźwiękochłonnego.

Do wyznaczenia ilości rolek ROLFON™ służy prosty kalkulator.