BEL AQUSTIC
Telefon kontaktowy: +48 58 341 18 39   facebook    google plus

POCHŁANIANIE POGŁOSU

przywracanie zrozumiałości mowy

poprawa nagłośnienia

„Pogłos” jest przyczyną zrujnowania zrozumiałości mowy i powstawania dużego hałasu wnętrzowego (tzw. „hałasu pogłosowego”), szczególnie w zakresie dźwięków o niskich częstotliwościach. „Hałas pogłosowy” powstaje z dźwięków odbitych od twardych i gładkich powierzchni w pomieszczeniu.

„Pogłos” o długości 7 sekund oznacza, że jeszcze przez całe 7 sekund słyszeć będziemy dźwięki, które już dawno przestały być wytwarzane ! W „pogłosowej” hali dźwięki każdej wypowiedzianej głoski i każdej sylaby będą zachodzić na kolejne i nie sposób będzie cokolwiek zrozumieć a głośność dźwięku będzie narastać, tworząc „hałas pogłosowy”.

Nie ma takiego urządzenia ani systemu, który mógłby odwrócić to niekorzystne zjawisko i przywrócić czytelność muzyki i zrozumiałość słów !

Jedyną, efektywną drogą do uzyskania równowagi i zrozumiałego dźwięku, jest naprawa akustyki wnętrza poprzez architektoniczne skrócenie czasu pogłosu.

Pogłos jest nierozłącznym elementem kubaturowych pomieszczeń, takich jak sale gimnastyczne, hale sportowe i basenowe. Zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi, hale sportowe powinny być budowane z takich materiałów, aby nie generowały pogłosu dłuższego niż 1,8 sekundy !

Dla błyskawicznego przywrócenia właściwej zrozumiałości mowy należy zredukować ilość dźwięków odbitych czyli zmniejszyć efekt pogłosu - w szerokim paśmie częstotliwości. Najefektywniejszym sposobem jest zastosowanie hybrydowych pochłaniaczy hałasu pogłosowego ROLFON™ w postaci rolek z wełny mineralnej i wbudowanych w nie specjalnych rezonatorów dla dodatkowego pochłaniania również niższych częstotliwości <500Hz.

Hybrydowy pochłaniacz pogłosu został zaprojektowany głównie dla zastosowania w salach gimnastycznych i halach sportowych, aby rozwiązać problem z nieefektywnym nagłośnieniem i brakiem zrozumiałości. Hybrydowy pochłaniacz pogłosu wchłania dźwięki odbite, ale nie pochłania dźwięków bezpośrednich, które odpowiadają za dobrą zrozumiałość mowy.

Zastosowanie hybrydowych pochłaniaczy ROLFON jest technologią suchą i błyskawiczną. Wymaga bowiem jedynie zawieszenia ich pod stropem i/lub na ścianach (bez budowania rusztów i specjalnych konstrukcji). Nie wymaga to umiejętności specjalistów od budowania rusztów itp. Rolki nie zamykają dostępu do instalacji prowadzonych pod dachem i można je błyskawicznie demontować. Ponadto są całkowicie odporne na uderzenia piłką i mają specjalny system kotwienia dla zabezpieczenia przed wyczepieniem (nawet podczas pożaru).

W poprawnie wykończonej akustycznie sali gimnastycznej nagłośnienie nie będzie nastręczać żadnych kłopotów. Chwała inwestorowi, który to zrozumie i zamiast wymieniać nagłośnienie, poprawi jego akustyczne otoczenie.