BEL AQUSTIC

Telefon kontaktowy: +48 58 341 18 39    

Polskie przepisy budowlane wprowadziły do stosowania dyrektywę 305/2011 (patrz: Prawo Budowlane, Rozdział I, Art 5.1), która podkreśla konieczność projektowania i budowania obiektów z uwzględnieniem warunków dot. hałasu we wnętrzu.
Szkoły, Hale sportowe i Sale Gimnastyczne muszą być budowane zgodnie z tym założeniem !

Adaptacja antyhałasowa wnętrz jest teraz bardzo prosta i odnosi się do spełnienia wytycznych normy pogłosowej PN-B-02151-4: 2015 wprowadzonej do stosowania w najnowszych przepisach z 2018 roku.
Przy wykonywaniu projektów hal i sal sportowych warto zadbać o stosowanie materiałów dźwiękochłonnych "przestrzennych" zamiast powszechnie projektowanych paneli i płyt sufitowych, ponieważ płaskie formy o dużych powierzchniach odbijają część fal dźwiękowych pod jednym kątem padania. W konsekwencji w znacznym stopniu niekorzystnie transmitują dźwięki i hałas z jednej części hali na drugą. Ponadto stosowanie dużych płaskich płyt może powodować powstawanie niekorzystnego zjawiska echa.

Przestrzenna hybryda dźwiękochłonna ROLFON™ ma sferyczny kształt, który rozprasza fale dźwiękowe i przez to uniemożliwia transmitowanie hałasu w hali. Ponadto pochłania hałas pogłosowy jednocześnie na 2 sposoby: przez absorpcję i przez rezonans, dzięki czemu wykazuje aż o 30% większą chłonność od pozostałych dźwiękochłonnych materiałów przestrzennych - a wszystko to BEZ ZWIĘKSZANIA grubości materiału ! ROLFON® do instalacji nie potrzebuje żadnych rusztów, stelaży i konstrukcji wsporczych co znacznie obniża koszty wykonania adaptacji akustycznej w halach.

Sposób i efekty działania prezentowane są w artykule.