BEL AQUSTIC

Telefon kontaktowy: +48 58 341 18 39    
Uzyskanie wymaganego wysokiego stopnia „zrozumiałości mowy” (dla komunikatów słownych DSO) w kubaturowych halach widowiskowych nie jest rzeczą łatwą i wymaga skorzystania ze specjalistycznej wiedzy dotyczącej sposobu rozchodzenia się dźwięku.

BEL AQUSTIC jako uznany konsultant dźwiękowy i wyspecjalizowany dostawca nagłośnienia, oferuje pomoc przy przygotowaniu projektu dźwiękowego systemu DSO oraz PA, w tym:
  • wyznaczenia parametrów akustyki z wykorzystaniem matematycznego modelu hali
  • zaprojektowanie systemu nagłośniowego, odpowiedniego do wytycznych Pn-EN60849 i właściwości akustyki
  • cykl symulacji i wirtualnego modelowania „zrozumiałości mowy” systemu nagłośnienia
  • wyznaczenie wymaganych poziomów ciśnienia dźwięku SPL
  • oszacowanie kosztów wykonania systemu PA / DSO

Do obliczeń wykorzystana będzie komputerowa symulacja akustyki w matematycznym modelu przestrzeni hali sportowej, wykonanej w oparciu o dane architektoniczne.
BEL AQUSTIC oferuje także pomoc przy projektowaniu systemu specjalnych, monitorowanych RATUNKOWYCH INTERKOMÓW …szczególnie wymaganych w budynkach wielko-powierzchniowych i wysokościowych.

>>> Wytyczne dla architektów
>>> Konsultacje do projektów
>>> Konsultacje do akustyki wnętrz