BEL AQUSTIC
Telefon kontaktowy: +48 58 341 18 39   facebook    google plus

 

Stadion Śląski - model rozchodzenia się dźwięku z 2 punktów na trybunie przykrytej dachem

OGRANICZANIE POGŁOSU
PN-B-02151-4:2015

Ograniczanie pogłosu

„Pogłos” jest przyczyną rujnowania zrozumiałości mowy i powstawania dużego hałasu wnętrzowego (tzw. „hałasu pogłosowego”), szczególnie w zakresie dźwięków o niskich częstotliwościach. „Hałas pogłosowy” powstaje z dźwięków odbitych od twardych i gładkich powierzchni w pomieszczeniu.

KOMPUTEROWE SYMULACJE
akustyki i nagłośnienia

Komputerowe Symulacje bazują na zbudowanym matematycznym modelu architektury wnętrza hali i pozwalają nie tylko na dokładne wyznaczenie ilości i rodzaju potrzebnych materiałów dźwiękochłonnych, ale także wyznaczyć mapę poziomów ciśnienia dźwięku i obszarów zrozumiałości mowy

POMIARY DŹWIĘKU
(SPL, RT60, STI, %Al cons)

Wykonujemy pomiary parametrów czasu pogłosu RT60, poziomu hałasu oraz współczynnika klarowności dźwięku C50 i C80. Przeprowadzamy tercjową analizę widmową odpowiedzi akustycznej pomieszczeń.